ŽELJEZNO — U gospodar­skoj komori su 6. decembra priredili 13. naticanje u govo­ru istočnih jezikov — to su hrvat­ski, ugarski i ruski jezik. Uza to su i po sedmi put dodilili nagrade dobitnikom naticanja u pisanju sastavkov u istočni jeziki. Sudjelivati su mogli ško­lari sridnjih i viših škol. Ljetos se je naticalo 30 školarov i ško­laric, a u pisanju sastavkov na istočni jeziki se je mirilo 48.

Najjača grupa je bila hrvat­ska s 22 sudioniki pri pisanju sastavkov i 15 u govoru. Ovi zadnji su si morali pripraviti go­vor i onda slobodno govoriti ili na temu po vlašćem izboru ili na jednu iz cijeloga reda pre­d­loženih temov.
Dobitnica u govoru na hrvatskom jeziku je Patricija Iva­nić od Trgovačke akademije Matrštof, 2. mjesto je osvojila Carmen Kanc (Terezijanum Željezno) a 3. Sophie Živković (Dvojezična gimnazija Borta).

 

U pisanju sastavkov na hrvatskom jeziku je dobila Ana Farkaš od Trgovačke akademije Gornja Pulja pred Carmenom Kanc od Terezijanuma Željezno i Ivanom Vilus od Trgovačke akademije Že­ljez­no. Dobitniki su dostali pine­z­nu nagradu i bone.

 

Zemalj­ski referat za mladinu i Gradišćanski Zemaljski školski savjet priredjuju natica­nje sa ciljem, da se med školari i školaricami poviši atraktivnost istočnih jezikov i smanju jezične barijere. To valja narav­no i za gradišćanskohrvatski jezik, je rekla nadzornica za manjinsko školstvo, mag. Karin Vukman-Artner, ka je sudjelovala u tročlanom žirija za hrvatski jezik.    

 

(A. Kornfeind)