Na različni gradišćanski kegljišći je stalo od 5. do 9. januara zemaljsko prvenstvo kegljašev i kegljašic kod pojedincev na programu. Dokle su se žene naticale u južnogradišćanskom Solunku je bilo kegljišće krčme Janić u Malom Borištofu mjesto naticanja muži.
SOLUNAK/MALI BORIŠTOF — Kod žen Loan Baumgartner od Dkv-a Solunka iskoristila je prednost kegljati na domaćem keglišću i je dobila s 551 kegljom, jednim kegljom pred kegljašicom Pečve, Terezom Hartinger.
Kod muži su bili favoriti kegljaši klubov, Skc-a Ricinja i zajednice Ask/Union-a Kerestur, ki se takmiču u Saveznoj ligi. Jedni i drugi su se morali ovput zadovoljiti, da za nje nije bilo mjesta na podestu. Naime dobio je kegljaš Skc-a Mali Borištof, Peter Brandstetter sa 637 kegljev, ki je tim osvojio i titulu zemaljskoga meštra u športskom kegljanju mužev kod pojedincev. Drugi je nastao kegljaš Pečve Pelzlbauer sa 613 kegljev, a tretoplasirani Quirin iz Andaua je zrušio 610 kegljev. Najbolji četiri kegljaši zemlje ćedu zastupati Gradišće pri državnom prvenstvu u juniju u Gornjoj Austriji. Drugi najbolji sudionik od gradišćanskohrvatskih kegljačkih klubov je bio kegljač Maloga Borištofa Hahnekamp Johannes na šestom mjestu.
U kategoriji naticanja pojedincev zdola 18 ljet je Cindrofac Georg Hombauer s 575 kegljev položio drugo mjesto za Postmann Aleksom od Skc-a Solunak ki je zrušio 594 keglje i tim nastao zemaljski  meštar zdola 18. ljet.

Rudi Berlaković

Kategorije