GORNJA PULJA — 11. julija zaslužni kulturni djelač, rodjeni Velikoborištofac vladin savjetnik Štefan Zvonarić svečevao bi svoj 100. rodjendan. Po školovanju u domaćem selu, Željeznu i Strebersdorfu je nastao učitelj najprvo u Filežu, Mjenovu i Keresturu, a po boju u Štumi. Od 1950. ljeta, do svojega umirovljenja je bio školski nadzornik Gornjopuljanskoga kotara.
 

U toj funkciji se je posebno skrbio za hrvatsko školstvo. Sastavio je »Čitanku za 2., 3. i 4. razred«, iz kih su podučavali i iz ke su se učile generacije školarov. Jezično se je usavršavao študiumom slavistike u Beču i bio je jedan od motorov pri sastavljanju gradišćanskohrvatskoga rječnika.
Štefan Zvonarić nabrao je čuda knjig i hrvatskih tiskanic a angažirao se je i na kulturnom polju. Oživio je Sridnjogradišćanski učiteljski zbor, koga je peljao Štefan Kočiš i bio je suutemeljitelj plesačkoga Kruga Miloradić. U Hrvatskom kulturnom društvu u Gradišću je vršio funkcije odbornika kao i potpredsjednika Hkd-a.

 

Velika, a morebit i najveća strast mu je bilo sabiranje starih hrvatskih tiskanic. Zvonarićeva biblioteka je bila puna dragocijenih gradišćanskohrvatskih knjig, od izdanja Bogovićeve »Hiže zlate« ča do starih izdanja Hrvatskih novin. Tako je stvorio veliku gradišćanskohrvatsku biblioteku, a velik broj knjig, časopisov i novin je predao Hrvatskoj. Od lani početo Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u posebnoj zbirki čuva gradišćanskohrvatske knjige iz darovnice Štefana Zvonarića. Umro 18. oktobra 1988. ljeta a pokopan je u rodnom mu Velikom Borištofu.
(uredn.)

Kategorije