U Kugi u Velikom Borištofu su subotu, 27. novembra veliko svečevali 30. obljetnicu utemeljenja Brujev i njevoga takozvanoga „krowodnrocka“, ki je postao poseban  brend (Markenzeichen), tako da je jubilarna priredba stala pod tim geslom. Uz jubilare su nastupile brojne mlade hrvatske grupe iz Gradišća, ke dalje peljaju i razvijaju hrvatski rock. Uz prethodnike Brujev — to su bili The Brew — su nastupili još stariji A Thing of Beauty, a počeli su najmladji, Kacavida i Elektrikeri, a pak i Stara škola i Bališ a na kraju Coffeshock Company. Kao posebni gost je nastupio i Slavko Ninić od Bečkih Čužov.
VELIKI BORIŠTOF — Iako su Bruji zapravo jur stariji od 40 ljet i su se tada na početku još zvali po englesku The Brew njevi direktni nasljedniki su Bruji — a u tom imenu se teško more kriti izvorni Brew. U Medjuvrimenu, i po nekoliko prestankov, koncev, raspušćanj a opet i obnovljenji i takozvani „reunions“ Bruji sada slavu trideset ljet postojanja a i od njih samih kreiranoga „krowodnrocka“ ki je dostao svoje ime po snimanju za prvu singlicu »Gemma Krowodn schaun«. Ov svoj veliki jubilej su Bruji 27. novembra svečevali u domaćoj Kugi, kad imaju svoju domovinu jur od legendarne Stare škole. Ov svoj jubilej, kako je rekao frontmen i motor Joško Vlašić od Brujev su kanili svečevati s grupami, ke su isto počele svirati takozvani „krowodnrock“. U ovom stilu su i muzičke grupe utemeljene za Bruji u svoje rock-jačke uplele kako hrvatske motive tako i melodije iz Gradišća.
Ovo svečevanje je bila zaista zmožna manifestacija „krowodnrocka“, je rekao prvak i jačkar Brujev, Joško Vlašić, inače magistar fil. i učitelj na gimnaziji u Gornjoj Pulji s dvi periode dugim jakim političkim angažmanom kod Zelenih u Gradišću za ke je bio donedavna i zastupnik u Gradišćanskom zemaljskom saboru.
U svoje najbolje vrime Bruji su bili uspješni i u austrijskoj rock-sceni a bili su i u hitparadi radija Ö3. To je tada bilo ča novoga i zvanarednoga za gradišćanske Hrvate i Bruje. Za vrime austropopa su Bruji bili dio scene s hrvatskimi jačkami. Kako važno je to bilo, toga si ončas uopće nisu bili svisni, je rekao Joc Vlašić, i je dodao kako sami sebe Bruji ne gledaju kao legende ali njevo sime u pogledu na krowodnrock da je zniklo. Velik cilj za budućnost je Brujem nova produkcija. Snimiti kanu nove jačke, ke su lani nastale u okviru Haydnovoga ljeta.
Pri svečevanju 30-ljetnice Brujev 27. novembra u velikoborištofskoj Kugi je nastupilo osam grup, a najmladji „krowodnrockeri“, Elektrikeri su predstavili svoju novu videoprodukciju o pokušaju ubojstva mlade divojke. Dost je krvavi posao koga na početku tako nije bio zamislio — je rekao Mihael Schreiber, bubnjar Elektrikerov — ali se je pak tako zaživio u tu tematiku, da je nastala sve veći horor. Snimali su ov video s domaćimi glumci-laiki, pred svim iz kruga prijateljev. CD, koga su prodavali i skupa s majicom s natpisom Elektrikeri, se zove »Number 49«.
Prilikom svojega jubileja su Bruji 27. novembra prezentirali i jubilejsko vino »Dobro« ko je zrejalo u podrumu vinarov Vilija i Barbare Wohlrab u Vulkaprodrštofu Untere Hauptstrass 84. Peljač Kuga-galerije Manfred Leirer je napravio etiketu.                        (uredn.)

 

>> Galerija