MJENOVO — Farska općina i selo Mjenovo je svečevalo nedilju, 14. novembra 140 ljet utemeljenja samostalne fare. Do 1870. je filijalska crikva Mjenova bila skupa s fileškom farom i po mnogobrojni prošnja je došlo do razlučenja ovih dvih far a 10. novembra 1870. ljeta je mjenovska crikva podignuta na stepen farske crikve.

Po svetačnoj sv. maši mjesni farnik Marko Jukić je otvorio izložbu. Ludvik Jahns i mr. Moriška Jahns, ka je dala i kratak povijesni pregled, nabavili su u dijecezanskom arhivu u Juri odgovarajuće dokumente, kimi su mogli potvrditi, kako je došlo do utemeljenja samostalne fare i farske crikve. Med pisanimi dokumenti na papiru našao se je jedan na drivu, ki nam kaže, da je farska zgrada 1810. izgradjena, dakle ljetos 200 ljet stara. Med drugimi vridnimi dokumenti i predmeti izložen je i novo restauriran tzv. „sveti grob“, ki je još pred 40 ljet postavljen na Veliki petak i kade je narod moleći dvorio umrloga Kristuša a seoski ognjogasci su kod groba držali stražu do subote-goristanja.

130 uri je djelala Andreja Zvonarić na uredjenju ovoga izvanredno lipoga groba. Farski savjet pod peljanjem Ludvika Jahnsa i dodatni pomoćniki su mnoge ure djelali i tim omogućili ovu vridnu i lipu izložbu. Svim Bog plati na trudu. (a.m.)