Znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov je prošli tajedan organizirao svoju prvu priredbu u 2024. ljetu. Predavanje je održao povjesničar Mihael Schreiber.

Trajštof – Srijedu, 7. februara je bilo opet tako daleko: Znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov je pozvao na novu sezonu predavanj. U Socijalnom centru u Trajštofu se je zato organizirala priredba, ka je privukla pažnju zainteresiranih u velikom broju: Doseljenje gradišćanskih Hrvatov je bio naslov predavanja, ko je za ZIGH pripravio Filežac Mihael Schreiber.

Puna dvorana i velik interes ljudi

Mladi povjesničar, ki djela za Gradišćansko društvo za istraživanje, je širom Gradišća poznat za svoja predavanja kot i podcaste, ke objavi u kooperaciji s Novim glasom. Čuda ljudi je zvana toga pratilo i njegove povijesne prinose za ORF. Tomu odgovarajuće je bilo veliko zanimanje od strani publike - oko 60 slušateljic i slušateljev iz svih krajev Gradišća je ov večer došlo u Trajštof. Veliko zanimanje je veselilo i samoga predavača, ki je u svoji pozdravni riči rekao, da ga motivira u djelovanju, ako vidi da postoji od strani publike interes za povijest gradišćanskih Hrvatov. Velika znatiželja za ovu temu i predavanje se je pri tom pokazala i još jednoč na koncu predavanja, kada se je pojavila živa diskusija s mnogimi nadovezajućimi pitanji i napomenami.

U okviru svojega predavanja u Trajštofu je Mihael Schreiber stavio fokus na preduvjete za doseljenje gradišćanskih Hrvatov u današnje Gradišće - ada ča su bile prilike, ke su peljale tomu, da je bilo uopće moguće da su ljudi došli u ove naše kraje. Schreiber je zato podilio predavanje u dva dijele, ki su istodobno bili veliki glavni razlogi za doseljenje.

U prvom, malo dužem dijelu, se je bavio situacijom na Balkanu a pred svim i s ekspanzijom Osmanskoga carstva od 13. stoljeća. Drugi dio je onda bio posvećen situaciji u zapadnoj Ugarskoj i agrarnim krizam i demografskim minjanjem ondašnjega časa.

Publika je pažljivo slijedila i poslušala Schreiberovo objašnjenje, ča je pred svim bilo zbog njegovoga zanimljivoga i razumljivoga načina predavanja kot i šalnimi anekdotami ke je približio publiki, slučaj.

Muzički okvir i bife na koncu

Za muzičko oblikovanje večera se je skrbio Heinz Hoffmann i njegova žena. Gornjopuljanci su sa svojim starinskim instrumentom i jačenjem stvorili posebnu atmosferu, ka se je odlično prilagodila temi predavanja.

Večer je onda završio uz bogati bife, s pogačicami i namazi i ugodnim druženjem.

DJ