Kulturna zadruga (dalje KUGA) u Velikom Borištofu je subotu, 11. januara pozvala jur 12. put po redu na svoj bal. Ljetošnje geslo bala je bi­lo „KUGA-mon amour“. R­­e­kordni broj gostov, naime oko 450 je uživalo pariški fler u francuskom kafiću, pri izlo­ž­bi umjetnikov na Montmar­t­re-u ili u baru Moulin Rou­ge, ki se je za jedan večer prese­lio u Veliki Borištof. Kako je rekla predsjednica KUGE, dr. Gerlinde Stern-Pauer za Hr­va­tski radio ORF-a Gradišće „…odbornice KUGE otputovale su na istraživanje u sām Pariz. Onde su si bile po inspiracije za ljetošnji bal.“

Mladi člani KUGE su oblikovali vrlo impresivno otvaranje bala kao i preseneće­nje u polnoć. Ka­ko je naglasila Gerlinda Stern-Pauer ovi mladi ćedu se u budu­ć­nosti skrbiti za ponudu KUGE za mladinu — a potencijal je velik.

 

VELIKI BORIŠTOF — Sezona hrvatskih balova nastav­lja se u velikom stilu, i na svakom od njih našlo se ponešto za svakoga gosta dobre volje. Da je tomu tako, uvjerili su nas i Velikoborištofci svojim 12. KUGA-balom, ki je prošao u znaku najpoetičnijega grada na svitu — Pariza, pod sloga­nom KUGA-mon amour. Orga­nizacijski odbor bala uložio je golemu energiju i kreativnost, pa su gosti na trenutke gotovo mogli namirisati kroasane na obali Seine. Gosti su se pak potrudili oko raskošnih toaletov, na ki bi im pozavidio sva­ki Parižanin ili Parižanka, do­kle su se ludo zabavljali uz ta­kte najvećih uspješnica Edith Piaf i Charlesa Aznavoura.

 

KUGA mladina je tomu div­no ukrašenomu prostoru dala on mangupski štih pariškoga kabarea u punom sjaju, kao preslikanoga sa slika Henria de Toulouse-Lautreca. Njeve jedinstvene obrade francuskih i svitskih uspješnic privukle su sve uzvanike na podij. Za zabavu su se pobrinuli i Paxi, a posebne pohvale njevoj pjeva­čici na trés chic stylingu.

 

KUGA-bal od ljeta do ljeta privljačuje već ljudi iz cijeloga gornjopuljanskoga kotara, je rekla predsjednica KUGE, dr. Gerlinde Stern-Pauer. Oni da cijenu posebnu atmosferu i kreativnu, raskošnu dekoraciju u Kugi. Lani je geslo bala u Kugi bilo „Broadway“.

 

KUGIN bal je sigurno jedan od najmaštovitijih balov, a organi­zacijski odbor KUGE je ovo lje­to zaslužan za atmosferu ka će se još dugo pamtiti. Ukrašena dvorana i luda glazba otpeljali su nas na jednu noć u najlip­ši grad na svitu, dom romantike, ljubavi i vatrenih plesačic Moulin Rougea.

 

Dio atmosfere KUGA-bala pogledajte na web stranica HRVATSKIH NOVIN.
(Jelena Duvnjak)

 

Kategorije

Slike