Medjunarodna udruga gradišćanskih Hrvatov — Gradišćansko društvo Hrvat S.A.M. (Slovačka-Austrija-Madjarska) iz Zagreba organizirala je, zajedno u suradnji s istoimenom udrugom iz Željezna i Željezanskom biškupijom humanitarni kon­cert pod nazivom »Pax et Bo­num za djecu Vukovara« u nedilju, 13. oktobra u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga s početkom u 20.05. Koncert se je mogao pratiti u izravnom prijenosu na Hrvatskom katoličkom radiju i u Hrt-u 2. Jur dan pred tim, su­botu, 12. okt. su održali simpozij s te­mom „Europa i kultura sje­ćanja“ na Kaptolu u Zagrebu.

ZAGREB — Medjunarodni zbor gradišćanskih Hrvatov iz Austrije, Madjarske i Slovačke Pax et Bonum pod peljanjem Ive Šeparovića je nedilju navečer u Zagrebu dao dobro­tvorni koncert za dicu Vukova­ra. U velikoj koncertnoj dvo­rani Vatroslava Lisinskoga su nastupili brojni gosti kao Zorica Kondža, Jasna Zlokić, Tereza Kesovija, Zrinka Posavec i Matko Jelavić, Žto Stjepan Bujan Stipić i drugi.

Hrt 2 je uživo prenosio ko­n­cert na Drugom programu Hr­vatske televizije, na prvom pro­gramu Hrvatskoga radija i na multimedijskoj platformi Hrti. 

Jur subotu pod peljanjem željezanskoga biškupa Egidija Živkovića, u Zagrebu na Kap­tolu su održali simpozij „Europa i kultura spominjanja“. Cilj priredbe je bilo bolje me­djusobno povezivanje, ali i ja­čanje vezov s Hrvatskom. Pri simpoziju je bio nazoči i ministar vanjskih i europskih po­s­lov Republike Hrvatske, Gordan Grlić Radman kao i gra­dona­čelnik Grada Zagreba Milan Bandić. Cilj humanitarnoga koncer­ta je prikup­lja­nje finan­cijskih sredstav u svr­hu pomo­ći Di­č­jem vrtiću Vukovar I i II u obnovi objekta i nabavi opreme.

Ov koncert je bio samo dio humanitarne akcije ka će se provoditi u periodu od 2. septembra do 30. novembra o. lj., a pri­kupljat će se financijska pomoć putem otvorenoga humanitarnoga telefona % 060-9004 i prikupljanjem financij­skih sredstav ka idu na humanitarni račun: Zagrebačke banke d.d. IBAN: HR7623600001502564892.

Sudioniki koncerta su bili: zbor gradišćanskih Hrvatov Pax et Bonum iz Austrije, Slovačke i Madjarske, uz goste: Terezu Kesoviju, Zoricu Kondžu, Jasnu Zlokić i Matka Je­lavića, klapu Rikordo i druge goste. Dirigent koncerta je bio Ivo Šeparović, pastoralni asi­s­tent u biškupiji Željezno. D­o­maćini večera su bili Hkr-ovi voditelji Diana Tikvić i Branimir Gubić tr Hrt-ov voditelj Davor Meštrović.

U Zagrebu nedavno novo­os­novana Medjunarodna udruga gradišćanskih Hrvata — Gradišćansko društvo Hrvat S.A.M. (Slovačka-Austrija-Madjarska) na čelu s predsjed­nikom fra Božidarom Blaževićem ovo ljeto je počelo s pr­vim velikim projektom u Hrvatskoj jur spomenutim huma­nitarnim koncertom zbora Pax et Bonum za dicu Vukovara, pod pokroviteljstvom Vlade RH i Grada Zagreba. 

Sredstva se prikupljaju pu­tem humanitarnoga telefon­skoga broja. Prikupljena sred­st­va koristit ćedu se za obnovu javne čuvarnice, Dječjeg vrti­ća Vukovar, Eugena Kvaternika 27, Vukovar.

(uredn.)

Kategorije

Slike