Austrijanci da strahuju zbog politi­čkih nemirov i demostracijov u Srbiji

Erdoğan nije jedini sporni (strittig) predsjednik za ko­ga dijaspora ka živi u Beču izlazi na ulice, ističe bečki dnevnik Die Presse povodom nediljnoga skupa podrške Sr­biji i vladi, dodajući da i da­lje prik posrednikov ili udr­u­ženj bivaju organizirani sku­pi, a iz pozadine njim uprav­ljaju strane države.

BEČ — Die Presse ukazuje da su u Beču početkom aprila održane demonstracije protiv Vučića. „Politički nemiri u Sr­biji bacaju sinj sve do ovde, do­nosu nemir u zemlju, ča nije dobro“, rekao je jedan neimenovani posmatrač skupa.

U nedilju, kako dodaje Die Presse, oni su se okupili na trgu Heldenplatz da bi podr­žali novoga predsjednika Sr­bi­je Aleksandra Vučića. Die Presse napominje da je Vuči­ća hvalio organizator skupa na Heldenplatzu, Stevan Radu­cić, za koga se navodi da je ranije bio u Komunističkoj partiji Austrije, a potom prešao u Slobodarsku partiju (Fpö). List navodi da je 2009. tajednik Profil pisao o njegovi am­bicija da osnuje srpsku frakciju unutar Fpö.

Kao i kod demonstracijov za Erdoğana i ov put je pos­to­jala sumnja da je skūp podr­žan iz inozemstva, ističe list, navodeći da je bio neposredno pred početak demonstracijov vidjen Vučićev partijski prijatelj i zamjenik gradonačelnika Novoga Sada Srđan Kružević na trgu Heldenplatz.

Srbi su brojna zajednica

Die Presse podseća da Sr­bi, po Ni­mci, s oko 170.000 pripadnikov predstavljaju naj­ve­ću migrantsku zajednicu u pri­jestolnici Austrije, u Beču.

Takaj, tvrdi Die Presse, sr­p­ska ambasada pomagala je u organiziranju skūpa. Ambasada Srbije demantirala je ovu tvrdnju ističući da nije bilo zva­ničnog pozivanja na skūp, a ako pojedini službeniki sudjeluju ili pomažu organiziranje demonstracijov, to čine kao privatna lica.

(uredn.)