UMOK — Hr­vatski aktivist i dugoljetni pre­d­sjednik Hrvat­ske samouprave u Umoku (Fertöhomok/Kleinandrä) na južnoj ubrovi Niu­zaljskoga jezera, Joško Jurinković svečevao je subotu, 11. apri­la svoj 80. ro­djendan. Uz čla­­ne obitelji i uz prijatelje je jubilaru čestitalo Hrvatsko kultur­no društvo Kajkavci, čiji je ute­meljitelj Joško Jurinković.

 

1989. ljeta je jubilar Joško Jurinković u do­maćem selu pokrenuo pjevačku grupu Tulipan. To je bio takorekuć preporod hrvatskoga jezika i kulture u Umoku, jer jur vrijeda po utemeljenju ove grupe se je pjevačem pridružila plesačka i tamburaška grupa. Ova cijela ekipa je danas poznata pod nazivom Hrvatsko kulturno društvo Kajkavci, jer Umočani pripadaju hrvatskoj dijalektal­noj grupi kajkavcev, dakle na mjesto ča ili što oni velu kaj.

 

U 2006. ljetu su u Umoku u ugarskom dijelu Gradišća priredili „Umočko veselje“. Jo­ško Jurinković je pri tom glumio oca mladoženje. Tri dane dugo je oko 100 akterov zainteresiranoj publiki prikazalo priprave, običaje i svečevanje pira po tradiciji Hrvatov.

 

Joško Jurinković je bio dugoljetni predsjednik Hrvatsko­ga društva Umoka, čiju 25. obljetnicu postojanja su sve­č­e­vali lani. Lani po izbori u H­r­vatsku samoupravu je predao djelovanje Adamu Horvatu.
80-ljetnik je prebavio svoj dosadašnji vijek u Umoku. On se i zalaže za obdržanje seoskoga muzeja, u kom još postoju slijedi Hrvatov, hrvatske kulture i kajkavskoga jezika u Umoku.

(uredn)