OGRŠTOF — Hrvatska li­kovna umjetnica Barbara Raič je sredinom septembra imala u Cogrštofu izložbu u vinogra­du Na velikom vrhu. Vinogradar Mate Kliković je uslišio želju umjetnice, da ovde prezentira nje velikoformatne apstraktne slike u tri i pol ure du­goj izložbi s naslovom „Po­hva­la trsju“.  U trsu Mate i Marije Kliković u Velikom vrhu u Co­grštofu našla je poznata um­jetnica Barbara Raič i nje suprug Božo Raič idealne uvje­te za ovu izložbu u naturi.

Klikovićeva kćer Betina i nje suprug Igor Preselj u ovom trsu uz Plavu Frankovku, Cabarnet Sauvignon i Muskat Otonell produciraju i poznatu hr­vat­sku sortu Malvazija.

Slikarica Barbara Raič i nje suprug, povjesničar umjetnosti Božo Raič predavaju kao gostujući lektori u ovom seme­stru na sve­učilišću u Gracu.

(uredn.)

Slike