ŽELJEZNO — Fotokrug Željezno svečuje ljetos 35. ljet postojanja a Fotogrupa Niuzalj 40. obljetnicu utemeljenja. Prilikom ovih dvih jubilejov i dugoljetnoga prijateljstva med člani su pozvali na otvaranje skupne izložbe u kavanu Ma­skaron u Željeznu.
Izložba ima geslo „Fremdgehen Fremdsehen“. Člani fotoklubov su temu tako obdje­lali, da su Željezanci fotografi­rali u Niuzlju a člani Fotogru­pe Niuzalj su fotografirali u Željeznu. Različne fotografije da su nastali ali i na 35 kilometrov dužičkom putu med Ž­eljeznom i Niuzljom — pišu u izjavi za štampu.

Rodjeni Cogrštofac Manfred Eiszner je pred 35 ljeti uteme­ljio Fotokrug Željezno. Pred u­temeljenjem je sudjelivao u Fotogrupi Niuzalj i je tako stavio most med ovi­mi dvimi klu­bi. Na početku je u Fotokrugu bilo med 12 ili 14 članov. Sada da je ih registrirano prilično 30, je rekao Manfred Eiszner za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće. Ali medjuvrimenu je on jur davno istupio iz ovo­ga fotokluba.

Med važne točke u povijes­ti Kluba broji sigurno ispostav­lj­enje veze s Fotoklubom Zagreb, koga je pred prilično 15 ljeti omogućio pokojni Ro­bert Sučić, ki je duga ljeta službeno boravio u Zagrebu. Iz te veze su svako ljeto nastale izložbe ili u Željeznu ili u Zagrebu, je rekao Manfred Eiszner.

Ali i drugačije da su člani Fotokruga Željezna redovito poduzeli skupne izlete i djelonice za poboljšanje tehnike.
Pred pet ljeti se je povukao Manfred Eiszner iz Fotokruga Željezno i je utemeljio vlašću grupu. On je prik 20 ljet dugo stao na čelu Fotokruga i se ve­seli ljetošnjemu jubileju jer na početku da mu ljudi nisu dali čuda šancov pri obdržavanju Kruga. Pred devet ljeti je Fotokrug Željezno sastavio izlo­žbu na temu „Hrvati“ prilikom 80. obljetnice postojanja Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću.

Akrtualna predsjednica Fotokruga Željezno je gdja Hed­da Pflagner. Predsjednik Foto­grupe Niuzalj je Johann Rosman. Obadva su uz druge po­zdravili brojne goste pri verni­saži skupne izložbe u Željeznu.                           

(uredn.)

Kategorije