U Koljnofu u suradnji s hrvatskimi seli, društvi i organizacijami širom Gradišća (Austrija, Slovačka i Ugarska) 1. oktobra o. lj. predvidjaju organizirati »Sajam gradišćanskih Hrvatov«. Svako selo bi imalo svoj štand.

 

KOLJNOF — Hrvatska manjinska samouprava Koljnof poziva hrvatska i mišovitojezična sela u ugarskom, austrijkom i slovačkom dijelu Gradišća, nadalje grade, društva i zajednice, da bi sudjelovali na »Sajmu gradišćanskih Hrvatov«.

 

Kako izjavi i u pozivu piše inicijator i glavni organizator ovoga projekta, Petar Mogyorósi komu puno pomore Ingrid Klemenčić, „Već ili manje jur poznamo jedan drugoga. Najdemo se na fešta, na priredba, imamo različite kontakte prik obitelji, prijateljev i tako dalje.

Do sada ali još nismo imali nikakovu mogućnost da prezentiramo svoje selo, naše „sve ča imamo“ na jednom mjestu, kade su nazoči po mugoćnosti i čim već sel, već društav i čim već pojedincev. Aktivisti iz Koljnofa i mladina (MladiK) su uvjereni, da bi morali omogućiti ov sastanak. Želja nam je da se ljudi još bolje upoznaju, da naše jezične regije još već suradjuju. Kanimo se prezentirati prema svitu, Austriji, Slovačkoj, Ugarskoj i Hrvatskoj, da živu gradišćanski Hrvati s posebnimi vridnotami i da su na to jako gizdavi.
Odlučili smo organizirati »Sajam gradišćanskih Hrvatov«, i to 1. oktobra 2011. ljeta na glavnom trgu u Koljnofu (10.00-17.00). Zato pozivamo sve, svako gradišćansko mjesto, da sudjeluje na ovom programu i da pokažemo, „da još dugo nismo na pokoju!“

 

Po planu će dostati svako mjesto, selo svoj štand, na kom ima mogućnosti svoje prospekte, knjige, nosače zvuka (CD, Dvd) nuditi i prodavati zainteresiranim gostom. Štand nudu selam tako kako su geografski razdiljeni. Kako je izjavio Petar Mogyorósi „željimo naše četire veće regije (Hati, Poljanci, Dolinji, Štoji, Vlahi i ostali Jug) prezentirati pod četirimo paviljoni. Ov sajam je velika mogućnost za naša sela i grade, da prezentiraju „svoje vridnote“, a važno je i za nas gradišćanske Hrvate uopće!“

 

Organizatori prosu zainteresirane, ki želju sudjelovati pri ovom »Sajmu gradišćanskih Hrvatov«, da se čim prije najavu putem e-maila:

 

Prijavnica stoji za svako mjesto/selo/grad 30 E. Organizatori ćedu staviti na raspolaganje štande, ali po svojoj želji je moguće koristiti i vlašći štand.
Kako je izjavio Petar Mogyorósi, pozivaju naravno i folklorne i tamburaške grupe da sudjeluju pri programu na ovom sajmu.

(uredn.)

 

>>  Prvi sajam gradišćanskih Hrvatov u Koljnofu je bio velik uspjeh

>>  Galerija

Kategorije