U Vincjetu će se 2024. ljeta otpriti naobrazbeni kampus za dicu općin Čembe, Čajte i Novoga Hodasa. Naobrazbeni kampus će nuditi dičje jaslice, čuvarnicu, osnovnu školu i podnevno podvaranje na jednom mjestu.

Vincjet/Novi Hodas – Četvrtak, 9. februara, u 8:30 u vincječkoj mrzlini. Nevjerojatno čuda ljudi, a pred svim i sva dica dotičnih općin je došlo, da si pogleda nakop naobrazbenoga kampusa. Uz vincječku crikvu se naime jur djela na ovom projektu, ki se neka jur kljetu otvara.

Na svetačni nakop je došao i zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil. Skupa sa – isključivo muškimi – zastupniki općine i gradjevinskih poduzeć i s dicom uključenih sel su nakopali u pripravljenoj zemlji.

Dalje je išlo u Novom Hodasu, kade su političari pozvali stanovničtvo na razgovor i prezentaciju.

Kot je rekao Robert Marlović, načelnik općine Čajte, kamo sliši i Vincjet, i ujedno predsjednik općinskoga saveza za Naobrazbeni kampus Pannonia se je ideja jur rodila pred nekolikimi ljeti. Naobrazbene zgrade, ada pred svim škola u Novom Hodasu i čuvarnica u Čajti, već ne odgovaraju današnjim potriboćam.

Obadvi općine bi tribale investirati u pregradnju. Čembanska dica medjutim jur sada putuju u Čajtu u čuvarnicu odnosno u Vincjet u osnovnu školu. Prvo da su kanili skupa izgraditi zgradu, u razgovoru sa Zemljom je iz toga izrastao dvojezičan kampus s dičjimi jaslicami, čuvarnicom, osnovnom školom i podnevnim podvaranjem.

Kampus će se jur na protuliće dojdućega ljeta otvoriti. Brzo postupanje leži u neobičnoj pojavi u južnom Gradišću. Po riči Marlovića imaju općine pozitivan porast dice. Zbog toga da je trenutno i premalo mjesta. Načelnik Čembe Bernhard Herić je u svojem govoru dodao, da će jur od marca morati četvero dice putovati u Novi Hodas, ar da nij dost mjesta u Čajti.

Pretkip za sve općine Gradišća

Zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil (SP) je u svojem govoru hvalio inicijativu trih načelnikov (VP) i je istaknuo pripravnost da se suradjuje i ovako prepriči odseljenje iz dotične regije. Po riči Doskozila da je dost drugih općin s istimi problemi, ke nisu pripravne na ovakove skupne kampuse.

Spočetka da je bilo planirano uključiti još i općinu Bandol sa svojimi 11 malimi seli u ov projekt. To da se nije ugodalo, ar da su zgrade u Bandolu još novo renovirane i u dobrom stanju.

Novi naobrazbeni kampus za tri općine Čajta, Čemba i Novi Hodas će stati kih 6 milioni eurov, ke ćedu općine, zemlja i savez podiliti. Naravno da je investicija za općine, tako načelniki, s druge strani da su gledali, da ostaju pinezi u regiji. Gradnju naime preuzame firme iz okolice.

Kvalitet za dicu

Načelnikom je bilo važno istaknuti, da naobrazbeni kampus služi pred svim kvalitetu naobrazbe u općina i s tim dobrobitu dice. Mjesto u Vincjetu su zibrali po kuriozumu. Iako će stati novi naobrazbeni kampus uz Vincječku crikvu na rubu Vincjeta, sliši mjesto jur novo-hodaškom hataru.

Nova zgrada će stati na površini od jednoga hektara i će imati veliki skupni vrt i dvoranu za tjelovježbu. Zvana toga će biti mjesta za dvi grupe čuvarnice i dvi grupe dičjih jaslic. Osnovna škola će biti četvero-razredna i imati pet razredov na raspolaganje.

Dvo- i trojezični kampus

Vincječka osnovna škola je do sada bila dvojezična nimški i hrvatski. Čuvarnica u Čajti je bila još i trojezična s dodatnom ponudom ugarskoga. Osnovna škola u Novom Hodasu je prošlih ljet isto bila dvojezična nimški i ugarski. Novi kampus Pannonia, kako i piše na velikom plakatu pred gradilišćem, će biti dvojezičan nimški i hrvatski. Na konferenciji u Novom Hodasu se u publiki čuju dvojbe u tom, kako garantirati dvojezičnost. Doskozil, načelniki Marlović, Herić i Radić iz Novoga Hodasa pri konferenciji naglasuju važnost kampusa za dvojezičnost. U prvi ljeti da će se i u osnovnoj školi podučavati i hrvatski i ugarski, onda da će osnovna škola nastati dvojezična nimški i hrvatski. Ugarski će se po želji onda moći zibrati kot dobrovoljni predmet.

Tereza Grandić