Austrija i ljetos sudjeluje pri sigurnosnoj akciji za turiste u Dalmaciji ka je ljetos dostala novo ime. Med austrijanskimi policisti je i filežac Štefan Buzanić.

Hrvatska je i ljetos nastavila medjunarodnu policijsku suradnju u turističkoj sezoni. Dosadašnje ime Sigurna turistička sezona se je minjalo na Sigurna turistička destinacija. Ovo je rezultat zajedničkoga dogovora Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice kot i partnerskih institucijov.

Ostali uvijeti su ostali nadalje isti. Ljetos Hrvatska predvidja kooperaciju s 15 policijskih organizacijov, a očekivani broj stranih policistov će biti 68. Ovo je duplo od lani ali znatno manje nego 2019. ljeta kad je bilo 95 stranih policajcev u službi.

Zaredjenje stranih policajcev se redi po broju turistov iz odgovarajućih držav. Pokidob najveć turistov ljetuje u Istri, je ovde i najviši broj stranih policajcev.

Austrija dugoljetni partner

Austrija će ljetos poslati 6 policistov u Hrvatsku, tri u juliju i tri u augustu. Filežac Štefan Buzanić (kriminalistička služba Željezno) je sada u juliju u službi i on je smješćen u Umagu. Nadležan je sa svojom kolegicom Marijanom Kaldrmdžić (policijska udruga Beč) za cijelu Istru. Obadva su jur većkrat sudjelovali pri ovom medjunarodnom projektu, tako da dobro poznaju okolnosti. „To već nisu kolegi, nego prijatelji, skoro i obitelj“ je rekla Marijana Kaldrmdžić, ka ima po peti put službu u Istri.

U zadarskoj regiji će djelovati u juliju Merima Keramović (kriminalistička služba Graca). Mlada policistkinja po prvi put sudjeluje pri Sigurnoj turističkoj destinaciji.

Austrijanski policisti nimaju skupnu službu, nego su svenek aktivni uz hrvatske policajce. Pri tom nosu austrijansku policijsku uniformu. Oni su pri ovoj službi naoružani na razliku od mnogih drugih. To je omogućio poseban memorandum iz 2011. ljeta.

Prvi policajci iz Austrije su bili 2006. ljeta smješćeni u Hrvatskoj. 2007. ljeta su to bili Štefan Buzanić i Franz Magyar. Dokle Dolnjopuljanac već ne sudjeluje je Štefan Buzanić ljetos jur po osmi put u Hrvatskoj na službi.

Oficijelni mandat teče od 2009. ljeta. Od onda šalje Austrija svaki misec dva policajce u Hrvatsku, početo od lani se je povišio kontigent. Treti policajac je ali smješćen u zadarskoj regiji.

Uvijeti za sudjelivanje pri ovom projektu su med drugim dobro znanje hrvatskoga jezika. Zanimanje unutar Policije je jako veliko za ovu službu u Hrvatskoj.

Povijest projekta

Hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslov je 2006. ljeta pokrenulo ov medjunarodni projekt. Cilj je bio da se poboljša komunikacija sa stranimi gosti i tako doprinese sigurnijemu boravku. „Ova sigurnost u turističkoj sezoni je jedna od najvažnijih zadać hrvatske policije, jer prilikom odabiranja destinacije je za turista sigurnost važan faktor« je rekao načelnik policijske uprave Božo Kirin.

Tokom 15 ljetnoga postojanja, ada do početka ljetošnje sezone je sudjelivalo 839 policistov iz već od 20 različnih držav. Uglavnom su to države iz kih potiču turisti, uz europske su to med drugim Republika Korea ili Kina.

Cilj projekta

Glavni cilj Sigurne turističke destinacije je pomoć stranim turistom za vrime boravka u Hrvatskoj a stoprv onda prevencija kaznenih djel i prekršajev. Isto tako pomažu pri povišenju sigurnosti na cesta i sigurnosti na morju. Važan partner za hrvatske policajce su strani policajci i kod priredab kot na primjer ATP-turniru (tenis) u Umagu.

Poznavanje hrvatskoga jezika i jezika turista čuda doprinaša boljemu razumivanju i rješenju konfliktnih situacijov. U svojem djelovanju su strani policajci ograničeni, nimaju iste mogućnosti kot u domovini.