Prelat Karol Gregorić je 1. februara svečevao svoj 95. rodjendan. Dugoljetni farnik Vorištana od svojega umirovljenja 1995. ljeta živi u domu u Laxenburgu. Rodjeni Šuševac Karlo Gregorić je 1946. ljeta zaredjen za duhovnika. On je bio med šakicom onih, ki su preživili strahote Staljingrada. Službovao je u Stinjaki, Novoj Gori i 32 ljeta u Vorištanu. Bio je predsjednik hrvatske liturgične komisije. Pod njegovim peljanjem je 1988. ljeta izašao prvi »Mašni lekcionar za nedilje i svetke«.
LAXENBURG — Nedilju, 6. februara proslavila je fara i općina Vorištan svojega bivšega i dugoljetnoga farnika, prelata Karola Gregorića, ki je 1. februara ispunio svoje 95. ljeto života.
U 14 uri svečevao je desetnik i sadašnji farnik u Vorištanu, mr. Valentin Živković, u nazočnosti jubilara svetačnu sv. mašu u kloštarskoj crikvi časnih sestar sv. Križa u Laxenburgu kraj Beča, kade prelat Gregorić stanuje otkad je išao u mirovinu od 1995. ljeta.
Došla je delegacija farskoga savjeta, općinskoga savjeta i vjerniki u velikom broju iz Vorištana kao i mnogi rodjaki jubilara iz različnih mjest. Tamburaši pod peljanjem Štefana Matkovića, su muzički oblikovali dvojezičnu sv. mašu. U svojoj prodiki je farnik Živković pokazao kratko na životopis jubilara i istaknuo vridno njegovo djelovanje kao dušobrižnik. Prispodobio je njegov život i njegovo službovanje sa svetkom Svićnice, i kako je prelat Gregorić doprimio svitlost mnogobrojnim vjernikom pri diljenju različnih sakramentov, služenju sv. mašov, pri razgovorov i držanju duhovnih vježbov. Osobno mu se je zahvalio za svu potporu i na iskrenom očinskom prijateljstvu.
Na koncu sv. maše zahvalili su se i čestitali prelatu Gregoriću farska vikarica Eva Trimmal, vicenačelnik inž. Albert Gludovac i peljač tamburašev Štefan Matković.
Rodbina prelata Gregorića je pozvala sve nazočne na agapu pri koj su svi imali mogućnost da čestitaju i razgovaraju s jubilarom.  
(karin matković)

Kategorije