Feri se je rodio 12. julija 1961. ljeta, a točno na ov dan 2011. ljeta, na utorak, su svečevali u Gerištofu kako jur dugo ne. Skoro svi, ke pozna Feri, su bili na ov dan pozvani na prekrasnu feštu. Oko 200 gostov se je zabavljalo do rane zore, a more se reći da je skoro svaki od njih znao svirati barem jedan instrument, tako da su se gosti neprekidno zabavljali uz muziku i ples.
Feri je pohodio OŠ u Gerištofu, a zatim dvojezičnu GŠ u V. Borištofu. Pokidob je bio muzički jako nadaren, je nastavio školovanje u Muzičkoj gimnaziji Neustiftgasse u Beču, a pak u Muzičkoj visokoj školi, kade je studirao orgulje i kompoziciju.
Ljubav ga je otpeljala u Veliki Borištof, kade se vjenča 1985. ljeta za Danijelu (r. Sedenik). Nije dugo duralo, su im se rodila dvoja dica, Filip i Viktorija. Od 1986. je službovao u muzičkoj veleprodaji Musica i je bio poznat po cijeloj Austriji i kod svih službenih partnerov jako obljuben, jer svaki je znao, da Feri dava najbolje i jako kompetentne savjete i stoprv u drugom koraku gleda na pineze. Zato mu se je i nudila velika prilika, skoro se more reći, imao je čast, da preuzme 1995. ljeta renomirani Klaviersalon A. Förstl u Bellariastr. u 1. bečkom kotaru, koga jako uspješno pelja. Jako dobro zna zač ide i uvijek je interesiran, da bude na najnovijem stepenu tehnike — a nudi najbolju kvalitetu za povoljne cijene.
Zna se da u Ferijevom životu ne ide bez muzike. Jur u rani ljeti je bio član Kolo-Slavuja i Hajdenjakov, isto Harmonije u koj je igrao jako važnu ulogu. Još danas se spominjamo onih fantastičnih akordov na bugariji, kad je skupa s Romanom Zölssom eksperimentirao u nedosežive sfere. Uza to mu je i crikvena glazba jako važna. Već od 29 ljet je kantor u Malom Borištofu kade je i osnovao mišoviti zbor, — ali iz vrimenskih uzrokov već nije mogao biti njev peljač. Isto tako je od 1978. lj. peljač hrvatske pop- i rock grupe Pax. Malo koga Hrvata ćemo najti, ki još nije bio na Paxi. I dandanas se u grad.-hrvatskoj sceni teško svečuje bez njih.
Ali kad je Feri pred svim i rodoljubni  Gerištofac, 2006. ljeta je osnovao tamburašku grupu, bolje bi bilo reći orkestar Zelenjaki. Svaki petak imaju probu od mladoga do staroga. S veseljem se tambura i pjeva i pripravlja na dojdući nastup. Čestitamo srdačno i za petljetni jubilej Zelenjakom. Samo dvoja ljeta kašnje je osnovao klapu Staro vino. Muži iz svih hrvatskih sel kotara jaču s veseljem na visokom nivou i divota je njih slušati.
Poznato je da Feri podupira različne tamburaške sastave i rock-bande svojim savjetom. Vjerojatno nima niti jedne hrvatske grupe u Gradišću, koj Feri ne bi bio kako pomogao. Važno je i napomenuti da je Feri F. jur duga ljeta sponzor rock- i pop-djelaonice u Kugi, kade nudu svako ljeto mladim ljudem priliku za muzičko eksperimentiranje, a nekomu ili nekoj trgne žica u srce i se budi tako ljubav prema muziki. To su jako važne šanse i mogućnosti za mlade ljude. A uvijek s tim fokusom, da se obdrži hrvatska rič.
Najlipša hvala na tvojem djelovanju i angažmanu prema muziki, na tvojem lipom jačenju i sviranju i na trudu, kad podupiraš mlade ljude i svakoga ki nešto triba od tebe, a uza to sve i hrvatsku rič. Lipo je imati prijatelja kao tebe, bilo u kako veliki poteškoća ili skrbi se človik nahadja, ti si svenek za njega ovde. Neka ti Bog da dug život i puno zdravlja. Živio! (k)