Konačno se je mogao završi­ti veliki projekt nove internet­ske stranice Hrvatskoga cen­tra u Beču — piše u izjavi za medije. Od utorka, 28. julija o lj. stranica je postavljena u WorldWideWeb i tim je javno dostupna (www.hrvatskicentar.at​​​​​​​). Nova Centar-stranica je bila već nego potribna, jer je postojeća jur bila zastarana i ni u kom pogledu već nije odgovarala — niti po izgledu i obliku, ni­ti po funkcionalnosti, niti po opsegu. Izdjelanje nove stra­nice se je pak pokazalo za­htjevnije nego se je mislilo iz početka, i vrimenske plane tribalo je nekoliko puti „adaptirati“, kako je tribalo adaptirati oblik stranice pre­ma sadržaju, a ponekad i obrnuto — kada su to tehni­čke mogućnosti ograničile.

BEČ — Konačni oblik stranice je „vlašći“ produkt Cent­ra, odnosno cijeloga tīma, ki je realizirao ov projekt — i grafi­čki i sadržajno, od koncepta i postavljanja strukture do sas­tavljanja i skupljanja tekstov, do ilustracije i prijevodov. Tim je to bila i neka vrst samoobrazovanja, samoškolovanja, a svakako learning by doing.

Nova stranica je u potpuno­sti dvojezična — znači postoji u hrvatskoj i u nimškoj verziji — i predstavlja Hrvatski centar u Beču u cjelini i cijeloj širini djelovanja kao središnju i krov­nu organizaciju Hrvatov u Be­ču. Tako nudja ne samo informacije nego i već mogućnosti interakcije s korisniki (moguć­nost komentarov uz visti i pri­redbe, kontaktni formular, for­mular za aboniranje newslettera, pristupnica za članstvo itd.), a naravno i sve oblike so­cijalnih medijev kao Facebook, Instagram i Youtube, kade je Hrvatski centar zastupan s vlašćimi portali.

Osnovni sadržaj je preuzet iz stare stranice, aktualiziran i proširen za dodatne rubrike, kako se proširilo i djelovanje Centra u prošli ljeti. Tako se uz osnovne informacije o Cen­tru, najavu priredab i aktualnih visti najdu rubrike

  • Centar.Kultura,
  • Centar.Obrazovanje,
  • Centar.Politika,
  • Centar.Društva,
  • Centar.Service

— i svaka opet s nekoliko podnaslovov.

Veliko poglavlje je posvećeno „gradišćanskim Hrvatom“ — povijesti, položaju i aktualnoj situaciji, uz preporuke daljnje literature kao i korisnih linkov.

Na novoj stranici se u posebnoj rubriki moru najti i svi teksti kako i audio-snimke „Klepija – maloga štroka s velikom trubom“.

Svakako je nova stranica „živa i aktivna“ pak se na njoj i nadalje djela, a postoji i stalna mogućnost aktualiziranja i dodavanja novih sadržajev.

Razvoj, realizacija i dizajn internetske stranice: Phillip Hauck-Tyran, Mihael Pranjić, Jelena Tyran
Redakcija: Gabriela Novak-Ka­rall, Nika Račić, Jelena Tyran, Katarina Tyran, Petar Tyran
Kontakt: Hrvatski centar — Jelena Tyran ☎ 0660/2599675
Domaću stranicu Hrvatsko­ga centra morete najti pod:
www.hrvatskicentar.at

(uredn.)