CINDROF — Farnik u mirovini, Joško Hirschl, je subotu, 2. junija svečevao svoju zlatu mašu, dakle 50 ljet od zaredjenja za duhovnika. Jubilej je jur svečevao u svojoj bišvoj fari Cindrof i u sadašnjoj fari Illmitz.
 

Jožef Hirschl je rodjen 19. maja 1935. ljeta u Petrovom Selu (Szentpéterfa/Postrum) u Ugarskoj, a za duhovnika zaredjen je 1961. ljeta u Željeznu. Službovao je najprvo u Velikom Petarštofu, Štamperku a onda 24 ljeta dugo je bio u nimškoj fari u Illmitzu (Zajezerje), a 15 ljet u Cindrofu. Pred šest ljet ga je općina Cindrof odlikovala časnim prstanjem za njegove zasluge za faru.
Sada Joško Hirschl opet živi i službuje kao dušobrižnik u Illmitzu.
(uredn.)