BEČ — O 21. do 26. junija u Zagrebu ćedu održati Hrvat­ske svitske igre. Cilj je ove športske priredbe, da se sastaju ro­djeni odnosno iseljeni Hrvati iz cijeloga svita, da bi se naticali u dotičnoj vrsti športa. Svaki športaš se natica za tu zemlju čiji je državljan kako je izjavi­la veleposlanica ovih Hrvatskih svitskih igar, poznata austrijska pli­va­či­ca s hrvatskimi korijeni, Mirna Jukić, iz Austrije će sudjelovati već od 100 šport­a­šev iz mno­g­o­brojnih športov (nogomet, rukomet, te­nis i dr.). Do sada su o­vakove igre piredili jur 2006 i 2010. lje­ta. Orga­nizacijski odbor HSI-a produ­žio je rok za HSI i prijave zbog velike za­in­teresiranosti do 1. junija ovoga ljeta Željko Ba­ta­rilo, ravnatelj HSI obratio se je HKD-u u Gra­diš­­­ću kako bi na ovoljet­ni Igra tribali biti zastupljeniji, i „Gradišćanski Hrvati kao pravi primjeri vrloga i profesionalnoga odnosa i pravi čuvari hrvatskih vridnot“.

 

Kategorije