U Borti su četvrtak, 31. januara prezentirali rezultat dvoljetne suradnje med Osnovnom školom Borta, Dvojezičnom gimnazijom Borta i II. osnovnom školom u Čakovcu. U okviru eTwinning-projekta su se školari i školarice bavili jilom i recepti. Cilj projekta je bio forsiranje pedagogike u dvojezičnoj komunikaciji i uvezanje novih medijov, kao na primjer internet i slanje emailov. Polag učiteljice Sonje Krutzler, ka podučava hrvatski razred na osnovnoj školi u Borti, je eTwinning dobra platforma za prikgraničnu suradnju škol. O projektu su pak napravili knjigu »Ovo se rači«, u koj se predstavljaju dica iz Borte i Hrvatske. Uza to knjiga sadržava i recepte. „Posebnost je, da je knjiga na svi tri jeziki napisana, dakle na gradišćanskohrvatskom, standardnom hrvatskom i nimškom jeziku“, je naglasila Sonja Krutzler.

 

BORTA — 31. januara u 18 uri je bila u Dvojezičnoj gimnaziji Borti završna prezentacija našega eTwinning projekta s naslovom »Ovo se rači«. Prik jednoga ljeta dugo smo se skupno s 3. h razredom i II. osnovnom školom iz Čakovca učili baratati novimi mediji i smo pri skupnom vježbanju imali čuda veselja i radosti. Projektna knjiga sadržava recepte na gradišćanskohrvatskom, standardnom i nimškom jeziku. Mi smo jako gizdavi na našu prvu knjigu. Lipa hvala našoj učiteljici Sonji Krutzler i mr. Christini Gyöngyös.
Ovo je kronologija našega projekta »Ovo se rači« od 2.k, sada 3. k osnovne škole u Borti i 2. h, sada 3. h razreda Dvojezične gimnazije Borte i II. osnovne škole iz Čakovca (mišovita grupa, u koj se školari uču nimški).

 

Ovo se svim dobro rači!

24. januara 2012. smo 2. h razred Dvojezične gimnazije Borte poiskali, da bi skupno djelali na jednom „eTwinning“ projektu. U ovom projektu će­du se baviti novimi mediji isto kao i upoznati školare i školarice iz Čakovca, Hrvatske. Na početku su se predstavili i različen jiliše izminiti. Veselimo se na dobru suradjnu.

 

Sadje/voće, nam se rači!

Drugi sastanak 2. k razreda i 2. h razreda je stao pod geslom „sadje — voće“. Mi smo se kratke rečenice uvježbali i gledali, kako se dojde u Twin-Space, kade se more s drugimi školari chatati. Do drugoga puta se moramo naučiti sadje imenovat po hrvatsku i iskati recept s voćem.U razredu smo pojili naše sadje, ko nam se je dobro račilo. Mi se jur veselimo na dan povrća.

 

Učimo se skupa /zajedno

Naš treti susret zvao se je: „skupa učiti nove riči“. Na početku smo jačili skupno jačku „Povrće“. Onda smo se igrali i učili nove vrsti sadja. Na koncu smo ganjali, ka grupa je bolja. Skupa smo pisali recepte o povrću.
U aprilu je bio naš četvrti sastanak u osnovnoj školi u Borti. Ta dan smo skupno pisali recepte s povrćem na kompjutori. Vrime ove ure je bilo za nas kratko i smo se veselili jur na dojdući susret.

 

Zadnji susret s partneri iz gimnazije 

Pri zadjem susretu u ovom školskom ljetu smo išli skupno na slodoled. Dojduće školsko ljeto ćemo ov eTwinning projekt nastaviti i završiti.
U petak smo pekli medenjake, jedan recept iz naše knjige »Ovo se rači«. Tomi, Edi, Jakob i Mateo su s nami izboli, nakinčili i pekli medenjake. Na koncu su onda svi školari i školarice došli na skupnu adventsku južinu, ku smo naredili kod nas u biblioteki Osnovne škole Borte. Da se je svim dobro račilo, pokazali su prazni tanjuri. 
Lipa hvala školarom i školaricam i mr. Gyöngyös iz Dvojezične gimnazije Borte na dobroj suradnji pri ovom skupnom projektu.
(Sonja Krutzler)

Kategorije