Novoseosko Hatsko kolo je na Vazmeni pandiljak održalo svetačnost prilikom svoje ljetošnje 30. obljetnice postojanja. Uz sv. mašu je publiku čekao svetačni akt kot i šaro folklorno otpodne i zabava!

Novo Selo – Kad se je u aprilu 1994. ljeta u Novom Selo utemeljilo Hatsko kolo, je to bilo - da bi se reklo s ondašnji riči osnivača Branka Kornfeinda - veliko čudo. Ovo se je u prošlih 30 ljet razvijalo i naraslo na uspješno i jako aktivno folklorno društvo. Prošli pandiljak, 1. aprila, su novoseoske tamburašice i tamburaši zato pozvali na svečevanje 30. obljetnice Hatskoga kola u seosku dvoranu za priredbe.

Svetačni dan se je počeo jur rano sa sv. mašom, ku je skupa s vjerniki svečevao novoseoski farnik Franjo Borenić, kot i pomašnicom s limenom glazbom iz Heflajna. Vrhunac dana je pohodnice i pohodnike čekao ali u okviru otpodnevoga pro- grama.

Zahvala Branku Kornfeindu

Onda se je naime održao svetačni akt kot i bogato folklorno otpodne.

S istom jačkom kot i jur pri prvom koncertu Hatskoga kola u farskom škadnju Novoga Sela u 1994. ljetu, su člani društva otvorili ovo posebno otpodne. Po pozdravni riči Branka Kornfeinda je Stefanie Kustrić dalje peljala kroz svetačni program. Tako su najprije Angelika Ambrusch i Margit Huber- Roth predstavile gostom najvažnije točke i priredbe prošlih 30 ljet: Primjeri su pri tom obuhvaćali vrhunce od utemeljenja, od prezentacije nošnje prik prvoga CD-a i filma Kade god su svatski ča do redovitih i obljubljenih koncertov i balov. Laudaciju je zatim držao Petar Tyran, ki je pred svim stavio fokus na osnivača Hatskoga kola, Branka Kornfeinda i istaknuo ne samo njegov neutrudljiv angažman za Hatsko kolo nego i za cijelu hrvatsku narodnu grupu u Gradišću - s utemljenjem ovoga društva da je on naime stvorio ča velikoga i trajnoga, ča će i za njim još ostati. Tomu odgovarajuće ganutljiva je bila i reakcija Kornfeinda, ki je našao jako emocionalne riči za „svoje” Hatsko kolo i Novo Selo.

Člani Hatskoga kola su Branku Kornfeindu, kot znak zahvale i čašćenja, predali poseban dar, i to jačku Gdo se kani razveselit. Tekst i melodiju je napisala Margit Huber-Roth, a za tambure ju je aranžirao Filip Tyran. Ova jačka je u okviru svetačnoga akta svečevala premijeru i veljek od prve sekunde oduševila i nazočnu publiku!

Šaro muzičko otpodne

Po svetačnom aktu, pri kom je Hatsko kolo jur razveselilo pohodnice i pohodnike s različni jačkami, je slijedilo folklorno otpodne s ukupno četirimi grupami iz Gradišća, Madjarske i Slovačke.

Kot prvi su stupili Kajkavci iz Umoka na pozornicu, oni su pripravili publiku sa svojimi jačkami na dojduće grupe otpodneva. Njim su slijedili naime FG Poljanci iz Vulkaprodrštofa - ki su predstavili i tanac Plesovi Baranje - Zelenjaki iz Gerištofa kot i Muško jačkarno društvo i TO Konjic iz Hrvatskoga Jandrofa i Čunova. Tako u toku otpodneva nisu samo zaglušale različne narodne melodije nego i popularni šlageri i poznate jačke u ki je publika naravno osebujno uživala.

Završio je šarolik dan prilikom 30. obljetnice Hatskoga kola s nastupom grupe NOVI, ka je zaguslala na tanac i zabav i s tim priredila svetačnomu danu dostojan završetak.

DJ