BIZONJA — Sredinom aprila su bile pozvane dvojezične i narodnosne osnovne škole iz ugarske strane Gradišća u Dvojezičnu osnovnu školu na jezično naticanje. Goste je pozdravio načelnik sela Robert Kammerhofer, direktorica dotične škole Elsa Hidaš i savjetnica za hrvatski jezik u regiji, Edita Horvat Pauković. Med gosti su bili i Angela Šokac potpredsjednica Hrvatske državne samouprave i stručni žiri pod peljanjem nadzornice za hrvatsko školstvo u austrijskom Gradišću dvor. savj. mr. Edite Mühlgaszner Mas, Nataša Možgon, lektorica na Universitetu Savaria u Sambotelu, i umirovljena učiteljica Tereza Kolonović Daniel iz Narde.

Po kulturnom programu, na kom se predstavio treti razred, je začelo naticanje u tri kategorija. Dica su imala usmene zadatke, a to: govoriti o jednoj temi i opis jedne slike. Po mukotrpnom i dugačkom takmičenju su podilili nagrade:
1. kategorija 3.-4. razred
1. Dora Kolnohofer (Gornji Četar)
1. Luka Vujčić (Petrovo Selo)
2. Mate Pajrić (Koljnof)
3. Klaudija Schlaffer (Petrovo Selo)
2. kategorija 5-6. razred
1. Robert Škrapić (Petrovo Selo)
1. Ana Timar (Petrovo Selo)
2. Petra Kolnhofer (Gornji Četar)
3. Flora Šmatović (Bizonja)
3. kategorija 7.-8. razred
1. Ana Haklić (Petrovo Selo)
2. Silvana Pajrić (Koljnof)
2. Balint Hooš Petrovo Selo
3. Ester Kovač (Kemlja)
Posebnu nagradu su dali Dorini Gecse školarici iz Koljnofa.
Na kraju naticanja je predsjednica žirija Edita Mühlgaszner čestitala školaricam i školarom istaknuvši trud i marljivost i je ujedno prosila dicu neka se u budućnosti i nadalje po hrvatsku pominaju kad samo ovako znaju očuvati i gajiti svoj materinski jezik. (uredn.)