U 1979. ljetu pohodila je pokojna Majka Terezija u Norveškoj jednu hrvatsku obitelj, ka je stanovala u Oslu uz Dom sv. Jožefa. Velika radost je bila u ovoj obitelji, da ju je Majka Terezija pohodila. Svi su joj htili nešto darovati. Ali na jednoč mali Frank zgine iz hiže i kad se vrati nešto stišće u ruki. Otvori šakicu i nudi Majki Tereziji nešto pinez, ke si je prešporio. Svi su se nasmijali, nek Majka Terezija ne. Rekla je: „Ov dar je veći, nek ta Nobelova nagrada, ku sam dostala, jer ovo dite dalo mi je sve, ča je imalo i to od srca.“ Zato ov naslov „Dite, heroj ljubavi”. Sramovat se moramo pred ovim ditetem, svi!“

Unicef je obavijestio svit, da u jednom ljetu umre 15 milijuni dice od gladi. A koliko odraslih umre, to ne piše. To je dnevno 40 tisuć mrtve dice.

Postao je jedan muž udovac s četire ljetnom divojčicom. Ali jednoga dana i on obeteža na pluća. Vračitelji su ustanovili, da nima pomoći i bojati se mora, da i divičica ne obeteža, da se nedobavi od njega ovim betegom. Zato je dao oglas u novine: „Udovac, ki ima još samo nekoliko misec za živiti, gdo bi si zeo moju četire ljetnu kćerkicu za svoje.“ Javilo ih se je već. Ali on ju je dao za svoje toj obitelji, kim je isto četira ljeta stara divojčica umrla. Ali prosio je nove roditelje, da ju još samo nekoliko dan ostavu kod njega, da se bude znao i duševno lučiti od nje. Dogodjaj, da se človiku stisne srce, kad ovako ča štije.

Nije zaman Jezuš sedam puti izrekao ovu rečenicu: „Joj vam bogatuši!“ Svi smo odgovorni za ovu dicu, ka i danas umiraju od gladi, ki bi im mogli pomoći, a ne pomažu je. Ovde nima izgovora: Neka im pomoru bogatuši. Siromaška udovica je sve dala ča je imala, poslidnje dva krajcere, i nju samu je pohvalio Jezuš.

Bog nam se zahvaljuje za sve naše dobre čine u ime ove nemoćne gladne, ostavljene dice. Bog nam govori: „Bog plati!“ Bog nam se zahvaljuje na način, kako se mi zahvaljujemo za dobre čine: Bog plati!

Bog gladi i umire u ovoj nekrivičnoj dici. Svit je bogat, imaju svega bogatuši, ali veliki siromahi u ljubavi. Ljubav kao invalid trpi u njevom srcu, i nisu blaženi uz sve njevo veliko bogatstvo, jer je — oprostite ov izraz — pinez za nos pelja. Ali prispodobna je istinita. Siromaška gladna dica i siromaški bogatuši, jedni na tijelu, drugi na duši. Bože, gani im srce i biti ćedu srićni, mnogo srićniji nego su danas, ako se okrenu prema siromaškim, gladnim.

Božić je pred vrati. I on mali Jezuš se rodi u štali, solidaran s tom dicom, ka se isto rodu u štali ili kade pod drivom ili šatorom. I na Božiće nekamo Jezuša milovat po dvi tisuć ljet, On je jur bogat u nebu, sve je njegovo, ali milujmo te siromahe, u ki ipak On trpi.

Sada ću citirati pokojnoga Kelemena Hofbauera, sveca Beča, ki je i pekljao za siromašku dicu. Neki človik mjesto da bi mu ča dao ga je zapunjio. Nato ov svetac bez ikakovoga uzbudjenja veli ovomu: „Ovo je bilo za me, a sada dajte ča mojim siromahom.“ Bome dao mu je, jer ga je tako ganula ova poniznost i ljubav ovoga sveca.

Sv. Marko piše u devetom poglavlju: „I kad je Jezuš sjeo, dozvao je najstarje i rekao im: Gdo hoće, da bude prvi, neka bude zadnji med svimi i sluga svih! I zame jedno dite i postavio je med nje i kad je je objamio, reče im: Gdo god jedno veliko dite primi u moje ime, ta mene primi, a gdo mene primi, ne primi mene, nego onoga, ki me je poslao!/Mr.9,35-37./

Kad smo dite nahranili smo Boga nahranili. Ali kad smo ravnodušni prema gladnoj dici, ravnodušni smo i prema Bogu.

Odgovorni smo jedan za drugoga u svakom pogledu. Gdo ovu odgovornost ne ćuti, ne nosi u sebi, zatajao je svojega bližnjega, zatajao je ovu od gladi umirajuću dicu.

Ima puno Betlehemov u svitu, kade gladuju dica. Svako malo dite je mali Jezuš, ki prosi u njegovo ime za sve siromahe, za svu dicu svega svita.

Svega svita dobri ljudi, sjedinite se, da ublažite nevolju, ljudi, dice širom svita. Jezuš tukeće na naši vrati i prosi milostinju za sve ove i kako bi mogli biti tvrdoga srca, kad se sam Jezuš identificira s ovimi gladnimi, i ki smo ovoj dici dali, smo Boga, Jezuša nahranili. To je pravo svečevanje Božića.   

p     

Kategorije