BEČ — Na čelu reda sestar srca Jezuševoga od 1. januara 2012. ljeta sr. Marijana Adelina Grandić će preuzeti funkciju generalne poglavarice i će tim zaminiti sr. M. Radegundis Ulberth, ka je ovu funkciju vršila od 2006. lj. ali će kao generalna savjetnica ostati u peljačtvu reda. Izbori za novo peljačtvo reda su bili pri minulom generalnom kapitelu „Kongregacije službenic presvetoga Srca Jezuševoga“ od 1. do 12. augusta o. lj.
 

Časna sestra Marijana Adelinde Grandić je rodjena 18. septembra 1949. ljeta u južnogradišćanski Stinjaki. U 1965. je stupila u novocijat i je 21. julija 1973. položila vjekovječni zagovor, profes.
„Kongregacija službenic presvetoga Srca Jezuševoga“ utemeljena je 1866. ljeta u Parizu. U 1873. ljeta se proširila i na Austriju. Časne sestre djeluju u tri provincija (Francuska, Engleska i Austrija) i se brinu za siromahe, siročeta i stare. Domaća kuća u Austriji im je samostan Srca Jezuševoga u Keinergasse 37 u 3. bečkom kotaru.
(uredn.)