Agapa, inicijativna grupa za Treti svit je na čistu srijedu u Pandrofu predstavila svoj korizmeni kalendar za 2012. ljeto. Geslo mu je »Zaufaj se u Boga«. Za svaki dan korizme je sastavljen kratki tekst za premišljavanje, citat iz Biblije i fotografija iz neke hrvatske fare. Skoro sva hrvatska sela Gradišća su zastupana. Čist dobitak će se ljetos darovati biškupu Erwinu Kräutleru za njegove projekte u Brazilu.

Izložbu slik su pokazali i subotu, 25. feb. u Filežu u farskom domu prilikom priredbe »Priprava na korizmu« na ku su pozvali ženski i muški dekanatski pokret.

 

PANDROF»Zaufaj se u Boga« je geslo korizmenoga kalendara za 2012. ljeto. Autor ovoga zidnoga kalendara je inicijativna grupa za Treti svit Agapa, ka je na čelu s vračiteljem dr. Štefanom Karallom i Kristijanom Karallom, Msc na čistu srijedu, 22. februara predstavila ov kalendar u farskom centru. Korizmeni kalendar se more dostati u fara, odredjeni prodavaonica ili kod privatnikov za dobrovoljni dar.

 

Dr. Štefan Karall je prilikom prezentacije kalendara kratko predstavio biškupa Kräutlera i njegovo toliko važno karitativno, odgojno ali i pogibeljno djelovanje u općini Xingu, jednoj od najpogibeljnijih regijov Brazila u južnoj Ameriki s puno konfliktov. O tom svojem djelovanju je biškup Kräutler pisao i inicijativnoj grupi za ov hrvatski korizmeni kalendar.

 

Kristijan Karall Msc je dao kratak izvješćaj o lanjskom korizmenom kalendaru. Čisti dohodak je znašao 2.600 E, ča se je pak dalo za pomoćne projekte Ferija Grandića u afričkoj zemlji Burkina Faso. Za ljetošnji kalendar je pet fotografov slikalo sakralne motive širom Gradišća. Iz ukupno 700 slik je Karolj Palković konačno izabrao 46 za ov kalendar — jer toliko dani ima korizma. Tisak kalendara stoji 6 E, a sve ča se uplaća već od toga ide u korist biškupu Kräutleru. U kalendaru stoji i odakle je svaka pojedina fotografija.

 

Prilikom izložbe u Pandrofu su i prodavali fotografije (formata A4 za po 10 E) iz ovih za kalendar izabranih fotografijov. Za svaki dan korizme je sastavljen kratak tekst za premišljavanje, citat iz Biblije. Kako je rekao Kristijan Karall korizmeni kalendar je zamišljen za sve gradišćanske Hrvate. Izašao je u tiraži od 1.500 kusićev.

(uredn.)

Kategorije

Slike