Sami sebi si škodimo ako se kažemo s naše najbolje strani

Prirodna je stvar da se svi kanimo pokazati s naše najlipše, najbolje i najatraktivnije strani, ako se najavi neki pohod, ako dojde na službeni pohod neka politička delegacija, ako dojdu neki znanstveniki i znanstvenice, da bi izvidili ili istraživali kako se stoji s hrvatskim jezikom u naši čuvarnica i škola, kako se stoji s društvenim životom nas gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic ili kade sve se koristi naš jezik i kako dobro vladamo s tim jezikom.