Kazališće u Velikom Borištofu

Datum: 
sub, 09/03/2022 - 18:00

 

Gradišćansko ugarsko kulturno društvo i KUGA pozivaju na putovanje kroz vrime.

Ne pruži se ali klasični igrokaz, rekviziti su digitalni. Na ovoj priredbi su gosti istovrimeno u kinu, igrokazu i u koncertu. 

 

Početak: 18:00

Kade: KUGA, Veliki Borištof

Kiritof u Frielištofu

Datum: 
sub, 09/03/2022 - 13:00

 

Moravski Hrvati pozivaju na kiritof s pobožnošćom (13:00) ku će služiti Branko Kornfeind, ophodom s kozom (14:00) i kiritofskom zabavom (14:30). Nastupati ćedu grupe DH Uničovska prespolanka, NS Palava i Tamburica Branko Kornfeind.

 

Početak: 13:00

Kade: crikva i selo, Frlieštof

Sajam u Filežu

Datum: 
sub, 09/17/2022 - 09:00

 

Hrvatska gospodarstvena agencija, Okoliš Filež i ReVenin ormar po drugi put organiziraju opet šarolik sajam s regionalnimi proizvodi.

 

Početak: 09:00

Kade: Mjesto kod crikve, Filež