Ako ljudi već ne kanu biti Hrvati se nećedu naučiti hrvatski a još manje gajiti kulturu!

U okviru skupne platforme Pedagoške visoke škole, Obrazovne direkcije Gradišće i gradišćanskih narodnih grup zastupniki Savjetov narodnih grup su pri spravišću predstavili svoju ulogu pri zalaganju za bolju izobrazbu u jeziki narodnih grup. Ali je i čisto jasno, nažalost, da dica sve manje govoru jezike narodnih grup. Jasno je, da škola to sama nikako nije u stanju zmoći a niti ne čuvar- nica.

Predavanje LIKUD-a: Plastična kirurgija

Datum: 
ned, 05/29/2022 - 15:00

 

COVID 19 zgublja svoj strah; Tako da počinju opet važne i popularne priredbe u sridnjogradišćanskom selu Filežu. Literarno i kulturno društvo LIKUD i Veleopćina Filež pozivaju na medicinsko predavanje „Plastična kirurgija“. Referira stručna nadvračiteljica dr. Julija Roka-Palković, jedna iz velikoga broja file- ških vračiteljic i vračiteljev, ki se skrbu za naše i zdravlje drugih.

 

Početak: 15:00

Hrvatski dani u Hrvatskom Grobu

Datum: 
pet, 05/27/2022 - 17:00 do ned, 05/29/2022 - 12:00

 

U Hrvatskom Grobu pozivaju na Hrvatske dane, i to od petka 27. do nedilje 29. maja.

Petak će se u 17:00 otviriti izložba, subotu slijedu onda od 16:30 do 18:00 šarolik kulturni program kot i od 20:00 zabava.

Završetak Hrvatskih danov u Hrvatkom Grobu će biti nediljna maša u 10:00.

 

Kade: Hrvatski Grob