Primarne oznake

Datum:

24/05/2022 - 18:00

 

U okviru Gradišćanskoga kultinarija, će nastupati i ansambl gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj. 

 

Početak: 18:00

Kade: Am Hof, 1010 Beč