Ljetos je moje zelje pokosila ličinka takozvane zeljove muhe, ča bi se bilo dalo odgovarajućimi čini prepričiti.

Veljek za početak se mora na ovom mjestu reći, da ljubim kelj: Črljeno zelje i obično zelje, špicasto zelje i kolrabi, karfiol i brokulu, a i kelj pupčar, još i dalmatinsku raštiku. Uzgoj u vrtu je do sada isto uvijek funkcionirao, iako se svako ljeto borim sa škodljivci. Ljetos se je pojavio novi, meni dosad nepoznati, naime ličinke zeljove muhe (Delia brassicae), a to jer sam bila pregizdava.

SADNJA KONCEM MARCA - Pokidob su naše zime jako blage, ostavljam kelj prik zime u gredici i si samo kinem lišće ili cijele glavice. Ljetos na protuliće sam ostatke kelja ostavila u gredici. Vidi mi se, kad tiraju ove lipe žute cvijete, ke privlaču toliko insektov. A i veljek sam opazila, da oko njih leti jako čuda mušic. Optimistično sam je ignorirala. Dvi gredice dalje sam u medjuvrimenu posadila mlado zelje. Obično pokrivam zelje tankom mrižom. Ali estetika mi je ljetos bila važnija. A imala sam i ufanje, da s pravimi partneri, celerom i paradajzom, ljetos potiram dosadašnjega suparnika metulja velikoga kupusara (Pieris brassicae). Jur spočetka sam se čudila polakomu rastu zelja, a sada, kad je počeo venuti, znala sam, da ovde ča ne štima. Veljek sam mislila na svoje prijatelje žičane črve (Elateridae), iskopala raslinu i iskala je. Ali nije bilo traga ovih tankih črvov. Mjesto toga naletila sam na male bijele ličinke oko i u žilju.

LIČINKA ZELJOVE MUHE - Ča se je stalo? Kad sam na rano protuliće vidila muhe na cvatućem kelju, morala bi biti jur alarmirana. Kad sam posadila zelje, su ove muhe koristile mogućnost i legla svoja jaja oko glavice mladoga zelja. Ličinke su se razvijale i se žerale kroz žilje, dokle već nij bilo dost žil, da bi i zelje preživilo i zato počelo venuti. Rasline se moraju onda hititi, a najbolje s njimi i zemlja okolo s ličinkami, drugačije uzgajate drugu i treću generaciju. To sam i učinila. Savjetovala sam se naravno u internetu i s onimi ženami u selu, ke imaju znatno već iskustva nego ja. One su mi veljek rekle, da je uzgajanje zelja bez ikakovoga pomagala pravo umijeće. „Ne smiš tako dugo čekati! Moraš veljek spočetka ča protiv toga djelati.” Pepeo, kragne oko svake rasline, lipljive tablice sve to se more pokusiti. Ja ću ostati kod mriže i idem sijati novu generaciju.

Kategorije