Pandrofci su u Celju preuzeli kip »PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE«

Kip, kopija Celjanske Majke Božje, »PUTUJUĆA CELJANSKA MARIJA« je minula dvoja ljeta boravila u Celindofu na Poljanci. Sada je otputovala na čisti sjever Gradišća u Pandrof na Hati. Pri otpodnevnoj vičernji u celjanskoj baziliki je nedilju, 29. augusta završilo ljetošnje, 89. po redu hrvatsko shodišće. Celindofci su predali kip, štatuu »PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE« (PCM) vjernikom fare Pandrof, kade će sada boravit do dojdućega hrvatskoga shodišća krajem miseca augusta 2022. ljeta.

Bigunci i migranti: ljudi su drugi ali nakane i hlepnje iste — sloboda

Pred sada u medjuvrimenu 32 ljeta bila je ista odnosno jako spodobna situacija (ne samo) u sridnjem Gradišću. Tade je bilo tako da su policija i austrijska vojska stali na granici da bi skupa sa seoskim stanovničtvom i načelniki tih sel pomogli izbiglicam dojti prik zelene granice, po poljni puti i lapti, po blatu i mlaka, višali su austrijske zastave uz staze, pute i po lapti, da bi se bigunci bolje snašli i da bi se bolje mogli orijentirati pri svojem bigu.

Načelnik V. Hergović (SP) će položiti funkciju isto tako i R. Berlaković (VP) i R. Porić (SP)

Načelnik Trajštofa, Viktor Hergović (SPÖ) će još tijekom miseca septembra položiti funkciju. To je nazvistio u trajštofski općinski novina. 24 ljeta je socijaldemokrat Hergović, ki će u oktobru navršiti 60 ljet i ki je zaposlen kod Servisa djelatne burze (AMS), stao na čelu Trajštofa. Načelnik Velikoga Borištofa Rudi Berlaković (ÖVP) već neće kandidirati pri dojdući općinski izbori, ki ćedu se održati kljetu jeseni. Na Poljanci u Cindrofu će Rita Stenger (SPÖ) naslijediti Rainera Porića (SPÖ). U Uzlopu će Margit Wennesz-Ehrlich (ÖVP) nasljediti sadašnjega načelnika Štefana Bubića (ÖVP).

Tagovi: