Kip, kopija Celjanske Majke Božje, »PUTUJUĆA CELJANSKA MARIJA« je minula dvoja ljeta boravila u Celindofu na Poljanci. Sada je otputovala na čisti sjever Gradišća u Pandrof na Hati. Pri otpodnevnoj vičernji u celjanskoj baziliki je nedilju, 29. augusta završilo ljetošnje, 89. po redu hrvatsko shodišće. Celindofci su predali kip, štatuu »PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE« (PCM) vjernikom fare Pandrof, kade će sada boravit do dojdućega hrvatskoga shodišća krajem miseca augusta 2022. ljeta.

Kip, štatua »PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE« je bila 1975. ljeta po prvi put a 1990. ljeta po drugi put „na gosti“ u Pandrofu, kade je boravila u farskoj crikvi. Celindofci da su se teško lučili od »PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE« i joj srdačno dali zbogom. „Dvoja ljeta dugo smo ju rado čuvali, je rekao Štefan Kokošić, kantor i farski savjetnik u Celindofu a takaj i kompozitor jačke „Ti majka krasna nebeskog raja“ u čast ovoga milosnoga kipa.

Biškupski vikar i organizator hrvatskih shodišćev kanonik mag. Željko Odobašić je jako zadovoljan s ljetošnjim shodišćem. Jur po Vazmi da su ga ljudi spitkovali, će li biti ljetos moguće hodočašćenje u Celje. Po nekoliko miseci straha i nesigurnosti da se je ugodalo organizirati shodišće, nako je došlo zvanaredno čuda vjernikov, je rekao Odobašić i dodao „Jubileji »100 ljet Gradišće « i »60 ljet biškupija Željezno« (ova obljetnica je bila zapravo jur lani), da su bili isto teme pri shodišću. Subotu su zvana toga tri jubilari skupa svečevali mašu, ki su pred 25 ljeti zaredjeni za duhovnike: Roman Frydrich, Zdravko Gašparić i Joško Kuzmić.

Dokle su večernju sv. mašu muzički oblikovali tamburašice i tamburaši iz Celindofa pod peljanjem Davida Suttera, nediljnu sv. mašu muzički je oblikovao Tamburaški orkestar »Ivan Vuković« iz Pandrofa. Zborovodja Jive Maszl je uz svoj orkestar imao još vokalno pojačanje sa solisti Tomom Jankovićem i Patricijom Nessy kao i s Ferijem Janoškom na bandoneonu. Izveli su mašu, ku je komponirao sam Jive Maszl a takaj i „Ave Maria“ (Astor Piazzolla), „Oče naš“ (Giorgio Moroder) kao i „Krist čekao je“ (Cesáreo Gabaráin). Na orgulja je svirao Štefan Keczöl uz vokalno pojačanje Sebastijana Bidera.

Kako je naglasio Odobašić su Pandrofci, ki su došli tamburicom i jačkari iz opere i novimi jačkami, stavili shodišće na novi nivo. A Celindofci su pokazali svoju instrumentalnu i vokalnu zrelost.