Čim manje se boju da bi hrvatska zajednica ojačala tim su tolerantniji

Petar Tyran

Suočeni smo s fenomenom za ki smo ionako znali —sa­mo smo ponekad jur tako zaslipljeni, da već ne vidimo dalje od našega pupka ili ne prik ruba svoje zdjelice. Zapravo bi ta fenomen morali poznati još iz povijesti: Kada se političke velestranke u Au­striji dugo po raspadu Monarhije već nisu bojale restitucije ove, s vrimenom su o­mekšali zakone u pogledu na člane obitelji Habsburg i još i nekadašnji cesar Austrije i kralj Ugarske dr. Karl Hab­s­burg je — kade je odustao od restitucije, vraćanje u stanje bivše Monarhije — po politi­čkom preokretu u Austriji i kad je Övp dostao većinu, 1962. ljeta opet stupio na tlo Austrije. Do tada to nije smio. A 31. oktobra 1966. ljeta je Habsburg sa srdačnim ruko­hvatom pozdravljen još i od tadašnjega socijaldemokrat­skoga kancelara Austrije Br­u­na Kreiskyja. Peljao ga je sigurno i politički kalkil, razmišljanje, da će od toga ima­ti već koristi nego škode.

Zemlja Gradišće je častila zaslužne gradjane — med njimi i Hrvatice i Hrvate

Zemaljski poglavar Gradiš­ća Hans Niessl ima pravi „m­a­raton“ čašćenj za sobom. Još prije svojega odlaska u mirovinu i još prije nego je dezignirani novi zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil (isto Spö) naslijedio dugo­ljetnoga poglavara Niessla, ov je u minuli dani i tajedni častio i odlikovao brojne za­služne li­­čnosti, tako i 29. januara u Kulturnom centru u Željeznu. Med 18 čašćenih Gradišćancev/kov su bili i če­tiri Hrvati i Hrvatice. Barb­a­ra Karlić, A. Kornfeind, Ž. Odobašić i Otmar Janić.

ŽELJEZNO — Profesorica za hrvatski je­zik na Terezijanumu u Željeznu u m. i utemelji­teljica folklornoga društva Poljancev u Vulkapro­dr­štofu studijska nadsavjetnica mag. Angelika Korn­feind je primi­la »Časni križ zemlje Gradišće«.

Z. Milas na pohodu Hrvatom u Madjarskoj

U utorak, 29. januara Zvon­ko Milas, državni tajnik Sr­e­dišnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održao je sastanak s Ivanom Guganom, predsje­d­nikom Hrvatske državne samouprave i Jozom Solgom, glasnogovornikom Hrvatov u Parlamentu Madjarske tr je posjetio Znanstveni zavod Hrvatov u Madjarskoj i Hr­vatsko kazališće, kao i Generalni konzulat Rep. Hrvat­ske u Madjarskoj, Pečuh.

Prezentacija knjiga u Veleposlanstvu RH

Datum: 
čet, 02/21/2019 - 18:00

BEČ (21. februar) — Velepos­lanstvo RH poziva na prezentaciju knjiga:

»Postimperiale narrative« (M. Bobinac – J. Chovanec – W. Müller-Funk – J. Spreicer, izdava­či; Tübingen: Francke Verlag 2018.),

»100 Jahre Republik Österreich — Postimperiales Erbe in der Österreichischen Literatur«

i (na hrvatskom) »Književna smotra«, 188/2018, Zagreb;

 

muzički okvir: sopranistica Lucija Spevec i pianistica Tihana Dovhanj;

u hrv. Veleposlanstvu, četvrtak, 21. II. (18.00), Beč 3., Rennweg 3.

Pjesničko-glazbena večer posvećena pjesnikinji Anki Petričević

Datum: 
čet, 02/14/2019 - 18:00

BEČ (14. februar) — Velepos­lanstvo RH u Beču poziva na pjesničko-glazbenu večer posvećenu književnici sr. Mariji od Presveto­ga Srca (Anki Petričević);

o poeziji sr. Marije govori nje sestra lektorica u m. mag. Branislava Zaradić,

glazbeni okvir nećak pjesnikinje i ka­nt­autor Josip Čenić;

četvrtak, 14. II. (18.00) u hrvat­skom Velepos­lanstvu, Rennweg 3.

Mesopust u Šuševu

Datum: 
sub, 02/23/2019 - 11:00

ŠUŠEVO (23. februar) — Mesopust u Šuševu, subotu, 23. II.  (11.00) objed s pečenim pipletom, štart ophoda kod doma ognjogas­cev (13.00), stanka kod društvenoga doma;

muzika Vice, tombola (18.00); otvoreni konac.