Primarne oznake

Datum:

23/02/2019 - 20:00

FILEŽ (23. februar) — Graničarski Bal;

otvaranje: foklorni an­sambl Graničari, za zabavu svira Od srca do srca;

subotu 23. II. (20.00) krčma Divoš-Karall.