Austrijske tvrdjave u Puli: Gradska štorija: Kade je to Monsival?

Prvi svjetski boj peljali su dva veliki savezi. Sile Antante u početku su činile Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusko Carstvo i Francuska tr njevi teritoriji i protektorati. Brojne druge države pridružile su se silam Antante, od kih su najvažnije bile Kraljevina Italija, ka se je pridružila u aprilu 1915., i Sjedinjene Američke Države, ke su u boj stupile u aprilu 1917. Središnje sile činili su Nimško Carstvo i Austro-Ugarska. Osmansko Car­stvo pridružilo se je Središnjim silam u oktobru 1914., a ljeto dan potom to je napravila i Kraljevina Bugarska.

SC Filež poziva na mesopusno klalo

Datum: 
sub, 03/02/2019 - 09:00

FILEŽ (2. marc) — SC Filež poziva na mesopusno klalo;

su­b­o­tu, 2. III. u dvorani za priredbe: 09.00 jetra, 12.00 meso s hrenom, koline, kobasice, krvavice, 15.00 šaro otpodne s Kašperlom (sva­ko maskirano dite će dostati jed­no jilo i piće zaman);

od 18.00 z­a­­bava s Krunoslavom Stepincem, 21.00 tombola s vrid. nagradami.

23. Hrvatski kup hobi kegljačev

Datum: 
ned, 02/17/2019 - 10:00

MALI BORIŠTOF (17. marc) — Hrvatsko kulturno društvo poziva na 23. Hrvatski kup hobi kegljačev; nedilju, 17. III. u krčmi Janić;

početak za di­cu je u 10.00, za odrašćene je u 12.00;

odrašćeni se igraju na 60 hicev s 4 ljudi;

dica se igraju na 40 hicev s 2 dicom;

najave kod: krčma Janić tel. 02614/2274; Gabi Kuzmić tel. 0676/9094196.

Medicin­sko predavanje „Naši zubi & život­ni stil“

Datum: 
ned, 02/10/2019 - 15:00

FILEŽ (10. marc) — Literarno i kulturno društvo Likud i op­ćina Filež pozivaju na medicin­sko predavanje „Naši zubi & život­ni stil“;

predava stručni vračitelj za zubarstvo dr. Julius Junež, s ordinacijom u Beču, a na vikende udomaćeni i aktivni Filežac;

ned. 10. III. (15.00), općinski dom.

Ženski mesopust u Pandrofu

Datum: 
pet, 02/22/2019 - 20:00

PANDROF (22. februar) — Ženski mesopust, za zabavu svi­ra­ tamburaški sastav Novi, pe­tak, 22. II. (20.00) u krčmi Patzolt,

ulaz: dobrovoljni dari, po­željene su maske, tombo­la, rezervacije stolov: tel. 0699/12263693 (Mia).

Muzičko-turistički večer »Razglednice iz Is­­tr­e«

Datum: 
čet, 02/28/2019 - 18:00

BEČ (28. februar) — Hrvatsko veleposlanstvo i udruga umjetno­sti Podium pozivaju na muzičko-turistički večer »Razglednice iz Is­­tr­e«:

- prezentacija nacionalnoga parka Brijuni i festival »Podium« iz Fažane, nastupa Podium Festival Ensemble (djela Tartinija, Vivaldija, Schumanna, Mahlera, Mjede Čuperjani i Skendera);

če­tvrtak, 28. II. (18.00) u velepos­lanstvu RH, Beč 3., Rennweg 3;
 

potom je prijem s istarskimi vini i džez-zvuki kvinteta Buzzers.