Zoran Lucić: »Umjetnine od jaja«

Datum: 
sub, 03/17/2018 - 18:00

BEČ (17. marc) — Zoran Lucić: »Umjetnine od jaja«;

tehnikom bušenja i rezbarenja krhkih, tankih i osjetljivih ljuska jaja stvara inovativna i prepoznatljiva umje­t­nička djela;

gost izložbe je slikar Ivica Blažević;

subotu, 17. III. (18.00); u Hrvatskom centru, Schwi­nd­gasse 14.

 

[Radionice Zo­rana Lucića: Umjetnine od jaja 19. - 24. III. od pandiljka do pet­ka 15.00-20.00, subotom 10-14.00; uz vještu ruku Zorana Lucića, izradite svoje vlastito jaje tehnikom bušenja i rezbarenja; dobro­voljni dar za humanitarnu svrhu].

Problem hrvatske ženske literature kao i muške: nepoznavanje jezika!

Petar Tyran

Na »Medjunarodni dan žen« 8. marca se je nekoliko hakovcev, prete­ž­no mladih žen, spomenulo ženskih spisateljic i ženskoga lika u gradišćanskohrvatskoj književnosti kao i žen, ke su pisale i pišu literaturu na hrvatskom jeziku i uza to potiču iz Gradišća. Koliko je to bila zahvalna tema za Zrinku Kinda, ka je o toj temi diplo­mirala na Slavistiki Bečkoga sveučilišća, ili je bilo i do­sta „mledna“ i „razrijedjena“ tematika, o tom zna ova mla­da i angažirana prije svega i pedagogica i natprosječno na­darena pjevačica sigurno pu­no povidati. Zapravo sve, o čemu je pisala u svojem diplomskom djelu, je morala sa­ma otkriti i se je kumaj kade mogla naslanjati na jur pos­tojeću sekundarnu literaturu. Dakle je morala sama iskati i najti primarnu literaturu, da­kle istraživati sama ča su objavile žene na hrvatskom. To, dabome, u prošlosti nije bi­lo ni preveć ni preobiljno.

Hrvati još nisu jednaki s ostalimi gradjani Europske unije: Hrvati ki su sidro??

Umjesto slobode kretanja sve već se koristi i zloupotri­b­ljava pojam migracije ili us­e­ljavanja. Ukine li austrijska vlada ograničenje za hrvat­ske djelače, otvorit će novu balkansku rutu, upozorio je Werner Muhm, sada umirov­ljeni, ali još vrlo uticajan i često kontroverzan šef austrijske Komore djelačev i na­mješćenikov, tijela ko zastu­pa interese tri milijuni zapo­slenikov u austrijskom sus­t­a­vu socijalnoga partnerstva.

Tagovi: 

Ste znali? - Muži, kako se košulja zatakne u hlače?

Košulje nosite tako kot jite svaki dan kruh. Ali to ne zna­či da istovrimeno znate, ka­ko se košulja pravo nosi. Velik broj muži košulje naime kri­vo nosi. Zač to znamo? Kad je košulja okolo pasa i okolo trbuha jako nabrana, je to znak, da ste si ju krivo zatak­nuli u hlače. Najvažnija je kod košulje veličina, ka odgo ­vara vašoj mjeri.

Tagovi: 

Pod krovom — potkrovlje

U zadnjem broju smo se bavili zvučnimi i bezvučnimi suglasniki i pravopisnimi za­koni s njimi u vezi. Zbog po­manjkanja mjesta si nismo mogli pogledati složene ri­či, kade isto zna dojti do asimi­lacije/jednačenja po zvučno­sti. A obećali smo i, da će­mo si još pogledati, u ki slu­čaji imamo iznimke. Ali, krenimo redom!