Muški jačkarni zbor Štikapron jači tradicionalnu „Muku Kristuševu po sv. Mati“

Datum: 
ned, 03/25/2018 - 10:15

ŠTIKAPRON (25. marc) —Muški jačkarni zbor četveroglasno će jačit tradicionalnu „Muku Kristuševu po sv. Mati“ pod pelja­njem Huberta Palkovića;

sastav se je pomladio i povećao za pet jačkarov;

na Macicnu nedilju, 25. III. (10.15) u farskoj crikvi.

Otv­o­reni tančeni večer „Hop, skočit ne morem!“

Datum: 
sri, 04/04/2018 - 20:00

BEČ (4. april) — Otv­o­reni tančeni večer „Hop, skočit ne morem!“ (kola i drugi narodni tanci različnih krajin alp­skoga, panonskoga, južnoslaven­skoga, balkanskoga i mediteran­skoga prostora)

kolovodja i tancmajster: Štefan Novak;

srijedu,  4. IV. (20.00);

dobrovoljan dar, Hrvatski centar, Schwindg. 14