Ča nam govori plač bebice?

Nije ugodno poslušati, kako se plače bebica, a uopće ne ako je to vlašća. Ali važno je znati da je plakanje potribno svakomu zdravomu novorodje­nomu ditešcu, ia­ko dura sko­ro če­tire ure na dan. Ako novopečena mama ili tata zna­ju, da im plač ne­što govori, je laglje podnašati ga. Novorodjeno di­te se plače, kad plačem komunicira i kad ka­ni ne­što poru­či­ti starjim. Ako mama i tata ne uganjaju, ča im dite plačem govori, se ono dalje plače. U zapadnoj kulturi su starji na­u­čni, da odgovaraju na plač diteta. Dite nije svenek uz majku, a kad zavikne, ona zna da ditetu nešto fali. U neki kultu­ra starji dicu cijelo vrime nosu, a pak ona rijetko spušćaju glas. Ipak njeve mame znaju, kada su recimo gladna. Kad je dite stalno uz svoje roditelje, mu nije potribno da viče.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča sol sve zna?

Mala količina soli more riješiti mnoge probleme u domaćinstvu, i to na lakocjen način.

Čišćenje pigle: Ako nam se ča zalipi na pigli, moremo sol postrovašiti na masan papir i potom vruću piglu postaviti na njega i brzo će pigla biti čista.

Čišćenje plise: Plisu moremo odstraniti s pastom od soli i soka od citrone.

Tagovi: 

KUGA — Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski kao novi studij u Austriji

Datum: 
pet, 05/19/2017 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — petak, 19. 5. (19.30) Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski kao novi studij u Austriji;

peljačica hrvatske katedre u Željeznu prof. dr. sc. Zorka Kinda-Berlaković, informira o najnoviji mogućno­sti u vezi sa studijem Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće u Željeznu, kako će izgle­dati studij? Kakove nove šanse se sada nudu? Je ovo studij sa­mo za učiteljice i učitelje?

Sho­dišće na Majkin dan u M­a­djarskoj

Datum: 
ned, 05/07/2017 - 10:00

JURA (7. maj) — Ravnatelj hrvatskoga shodišća u Juri poziva na sho­dišće na Majkin dan u M­a­djarskoj;

mašu u crikvi Benediktincev, Széchenyi tér. 9 (10.00) će predvoditi jurski biškup mons. dr. Andrija Ve­reš, a prodiku na hrvatskom pred­stavlja vlč. Mar­ko Mogyorósi, biškupski tajnik, zbor i tamburaši Narde ćedu muzički oblikovati ma­šu, na orgulja svira dr. Jive Maász iz Čunova;

Marijansku pobožnost (14.00) će peljati Joško Kuz­mić, ravnatelj Liturgijskoga referata u Hrvatskoj sekciji u Željeznu;