Prijave za studij gradišćanskohrvatski/hrvatski još samo do 15. maja

Polag novoga studijskoga za­kona se širom Austrije mora­ju do najkašnje 15. maja prijaviti za studij svi, ki kanu bi­ti učitelji/učiteljice ili profesori/profesorice. To valja i za one, ki namjeravaju upisati studij Gradišćanskohrvatski/ Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Kasniji upisi već nisu mogući!