Južni Slaveni i Prvi svitski boj (2)

Finis coronat opus (Ovidije, He­roide, 2, 85) tj. konac djelo krasi.

 

Lipo je kad imaš nimški-govorećega predavača ki te, na za­htjev voditelja razgovora (P. Tyran) — kad se je predstavlja — more pozdraviti cijelom tiradom hrvatskih re­čenic. Tako je nai­me, bilo s Arnoldom Suppanom, ki ex professo mora znati dobro čitati literaturu i arhivalije na južnoslavenski (i neki dr­u­gi) jeziki. Ov završni »Razgovor u Centru« (ser. „1914. i Hrvati“) bio je o­nakov kako stoji u podnaslovu.

Hrvatski centar pozitivno bilansira 2014.

Hrvatski centar — uz naravno financijske poteškoće, u čemu se ne razlikuje od broj­nih drugih hrvatskih druš­tav i organizacijov — vrlo pozitivno bilancira minulo 2014. ljeto. Hrvatski centar je po mišljenju predsjednika, mr. Tibora Jugovića, u velikoj mjeri ispunio svoju primarnu zadaću, naime da uz brojne sastanke, priredbe i simpoziji djeluju u korist čuvanja hrvatskoga jezika i kulture, pred svim i u Beču, ali i za cijelu hrvatsku zajednicu u Austriji, a do neke mjere i u susjedni zemlja.

Generalna sjednica HŠtD-a u Bijelom Selu

Generalna sjednica Hrvat­skoga štamparskoga društva je opet odibrala mr. Ivicu Mi­kulu za predsjednika. Sada 19 ljet dugo pelja ovo društvo, ko se uz ostalo skrbi za hrvatsko štivo. Odbor HŠtD-a je ostao isti. Velike skrbi društvo ima zbog financira­nja svojih izdanj. 15 ljet du­go je subvencija iz lonca, ku dostaje HŠtD od Saveznoga kancelarstva, ostala ista.

Tagovi: 

Hrvatski bal Hkd-a Jug

Datum: 
pet, 02/06/2015 - 20:00

VINCJET (6. februar) — Hrvatski bal Hkd-a Jug, otvara ga Ta­mburaški sastav Narda, za za­bavu svira Pinkica;

 

petak, 6. II. 12€ / 10 €;

 

rezervacija tel. 0664/ 3123524 (Silke Balašković).

„Zitternd … (in) Bewegung“

Datum: 
pet, 01/23/2015 - 19:30

BEČ (23. januar) — Austrijsko-američko društvo, Veleposlanstvo RH i Austrijsko-hrvatsko društvo pozivaju na muzičku priredbu „Zitternd … (in) Bewegung“ (kola­ža od klasičnih i folklornih zvučnih i pokretnih krajolikov s Tatjanom Šehić (ples) & Javorom Bračićem (klavir);

 

petak, 23. I. (19.30) u klupski prostorija Austrijsko američkoga društva; Beč 1., Stallburggasse 2 (mezanin).