HKDC ima puno planov za 2015.

Hrvatski kulturni i dokume­n­tarni centar (HKDC) predvi­dja u ovom ljetu intenzivirati prikgraničnu suradnju s hrvatskimi društvi. Predsje­d­nik Martin Ivančić premiš­ljava o stvorenju skupne Pa­nonske narodne visoke ško­le gradišćanskih Hrvatov. Po izdavačkom djelovanju u pr­o­šlom ljetu kani Hrvatski kulturni i dokumentarni centar pridržati svoju liniju.

 

Tagovi: 

Gradišćanski Hrvati na Bečkom sveučilišću — od 16. stoljeća

Ovo pišemo povodom proslave 650. obljetnice Bečkoga sveučilišća. Slijedi prijevod mojega teksta iz nimškoga ma­­nuskripta od 2013. god. Ovo je istovrimeno poziv akade­m­skim gradjanom iz redov gradišćanskih Hrvatov (i odgo­­va­rajućim udrugama) da se na neki način priključu ovoj proslavi. Istovrimeno Tehnički Univerzitet slavi 200. obljet­nicu, a Veterinarski fakultet 250. obljetnicu postojanja.

Charlie, Igmanska*) inicijativa i igmanski metki u Parizu

Veli se da na metku (hicu) ne piše ime, ali na patrona met­kov iz atentatov u Parizu pi­še jasno uštancano: IK 86, a to je IGMAN KONJIC 1986. Municija iz BiH, zapravo iz ondašnje Jugoslavije; mo­g­la je biti kupljena bilokade na črnom tržišću šire(g) re­gi/ je/ona, iako su sada svi ka­žiprsti upereni u Bošnjake-Muslimane, ki su si i sami krivi ča ih se sada okrivljuje kao liferante te municije (no to je druga priča).

Tagovi: 

Teško je ali bile bi moguće dnevne novine

Tajednik gradišćanskih Hrvatov HRVATSKE NOVINE, će i u novom 2015. ljetu isha­djati iako zbog financij­ski n­apete situacije nije jasno će li se opet moći podignuti op­seg stranic. Uzrok za to je de facto sve niža subvencija ku prima izdavač novin, Hrvatsko štamparsko društvo.  Ova subvencija se u zadnji de­setljeći nije podigla, nego je, nasuprot, još i pala. To bi moglo zaoštriti situaciju ne samo kod brojnih drugih dr­u­štav nego u pogledu na izdavanje HRVATSKIH NOVIN.