„Živa tradicija — živjeti tradiciju“ i „90 godina tamburica u Gradišću“

U Dubrovniku srijedu, 11. decembra je bilo svečano otvorenje simpozija u Hotelu Excelsior 2. simpozija »Me­đu­narodni znanstveni inter­disciplinarni simpozij Hrvat­ska i etnografska bašćina u svitlu dubrovačke svitske i t­u­rsitičke sadašnjosti 3. Feb«. Organizator simpozija je bio Folklorni ansambl Lin­đo, D­u­brovnik. Organizacij­ski od­bor: Dubravka Sarić (pred­sjednica, ravnateljica Folklornoga ansambla Lin­đo, Dubrovnik), Mira Muhoberac i Hrvoje Ljubimir. Vodit­e­ljica Znanstvenoga projekta Feb i autorica o­vo­ga Znanstvenoga simpozija 3. Feb je Mira Muhoberac.

Tagovi: 

Comenius-projekt „Tell me your story“ 2013. u Austriji

8. do 12. decembra u Novoj sridnjoj školi Veliki Borištof  su gostovale partnerske ško­le iz Finske, Nimške, Poljske, Španjolske, Irske, Estonije i Turske. Školari i učitelji ovih škol su pohodili ovu ško­lu prilikom Comenius-projekta „Tell me your story“, a ostali su četire dane. Školari su spavali kod naših obitelji, a učitelji u Lučmanu.

Ste znali? - Nešto o zlatu, mirhi i tamjanu

Zlato je dragocjeno. Ali kakovi dari su tamjan i mirha?
Tamjan se u Afriki i Arabiji proizvodi od zrncev smole (Harzkörner). On postoji od različnih smolov, ke pri izgaranju intenzivno dušu. Većkim ljudem tamjan smrdi. D­u­hovniki ga hasnuju u crikva. U Jezuševom vrimenu je kilo­gram tamjana stao otprilike petsto €. S tim je bio luksuz.

Tagovi: 

Kako završiti božićno vrime prez dodatnih kil?

Božićno vrime je čemerno, da bi se započeo dijet. Ali ono je predestinirano za promjene, i tjelovne. Človik, ki je jur duže vrimena ne­zadovoljan sa svojim tjelovnim profilom, zvećega nenadijano iskusi da je „kabao pun“. To more pro­uzrokovati sfaljivanje duška, kad hodi po štiga ili recimo bedav komentar neke kolegice u vezi s debelinom. To ne triba ve­ljek biti uzrok za zbantovanje, nego im­petus za promjenu, da je konačno skradnja dob za mlednenje.

Tagovi: 

Izložba »Hrvatski Beč u slika«

To, kao u naslovu („Kroatisches Wien in Bildern“), je tema izložbe fotografijov ka se kaže u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču, Opern­gas­se 20b, u 4. bečkom kotaru, ku su otvorili 16. decembra u okviru Božićnoga domjenka na koga je pozvao velepo­slanik Gordan Bakota. Kur­a­tor izložbe je dr. Josip Ser­šić, fotografije je snimio mr. Michael Ellenbogen, a izradu je obavio Mijo Jurić.

Tagovi: 

Prva sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske

19. i 20. decembra u Za­g­rebu su održali prvu sjednicu Savjeta Vlade RH za odnose s iseljeničtvom ki će se baviti povezivanjem iseljenikov s domovinom. U Savjetu su predstavniki hrvatskih iselje­nikov iz BiH, zemalj Europ­ske Unije, tr europskih i prik­oceanskih zemalj. Svi člani Savjeta imenovani su na ma­­n­dat od četira ljeta.

Tagovi: