Projektni dani u Osnovnoj školi Gerištof

GERIŠTOF — Od 30. maja do 1. junija prebavili su školari i školarice 3. i 4. razreda OŠ Gerištofa u H2O-termi. Sprohodnice Mirijam i Otilija Meršić su se srkbile dan i noć za male plivače i plivačice. Prve dva dane se je naime kretalo sve za vodu i plivanje. Uz plivački tečaj, pri kom su načinili školari i školarice plivačke ispite, su bili takozvani „Waterballs“ highlight ovih danov.  To su velike labde od vode, u ke stupu dica nutar i tako hodu po vodi. To ali laglje izgleda nego je zaista!

Hrvatski pop-festival u Pinkovcu

U subotu pred Duhi, 11. junija je Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov priredila tradicionalni hrvatski pop-festival pod geslom »Hrvat 2011«. Skupa s pinkovskom katoličanskom mladinom su organizatori u šatoru u centru sela predstavili tri hrvatske gupe. Tamburaši Štrabanci iz Koljnofa su otvorili zabavni večer s tamburaškom muzikom. Pred polnoćom je zvijezda hrvatske pop-scene, Vlado Kalember sa svojim bendom zauzeo pozornicu.

100 ljet konz. savj. farnik Ferdo Sinković

Duhovnik Ferdo Sinković (* 4. julija 1911. u Koljnofu — pokopan 10. 1. 1993. u Pinkovcu) je pisao duhovne i rodoljubne pjesme. Pjesničko djelo je objelodanio 1982. ljeta u vlašćem izdanju u zbirki »Otajni ribolov«. Uza to je napisao roman na nimškom jeziku s naslovom »Die Hufe von Sankt Peter«. Iz njegovoga pera je i nekoliko igrokazov tako na primjer »Žrtva bijele vile«, »Još nije pala peta glava« i »Šesti pečat«. Sinković je bio i kompozitor. Tako je pokusio napisati dvi maše na latinskom jeziku. „Ali rekao bi, da nije bio iskušen u muziki.

Zeleni pir TRAJŠTOF / KOLJNOF

21. maja su si obećali vjernost pred Bogom u crikvi zaručnjaki mr. Julija Kornfeind (Trajštof) i Petar Mogyorósi Msc iz Koljnofa. Familiju i prijatelje su pozvali u rodni stan zaručnje kade je po staroj navadi zaručnjak morao isprositi svoju zaručnju. U povorki su išli do crikve a onde su ih jur čekali prijatelji i člani folklorne grupe Poljanci iz Vulkaprodrštofa i Koljnofski tamburaši i tancoši.

Tagovi: 

Generalna sjednica seoskoga Hkd-a Vulkaprodrštof

VULKAPRODRŠTOF — Generalnu sjednicu mjesnoga  vulkaprodrštofskoga Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću su održali četvrtak, 26. maja u »Rasthaus Wulkatal«. U mjesno predsjedničtvo su odibrani Ante Pletikosić (predsjednik) Pint Petar i Vili Wohlrab (potpredsjedniki), Pint Gertruda (perovodja), Eduard Buzecki (blagajnik), Hombauer Franz (kontrolor). Broj članov mjesnoga Hkd-a je 139.

Tagovi: 

Tamburica Cogrštof slavi 40 ljet postojanja s novom CD-jkom

Svoje slavlje 40. obljetnice utemeljenja je Tamburica Cogrštof najprvo proslavila uz vruće ritme Gazdov. Jur subotu, 21. maja su ovi gosti iz  Hrvatske u vrtu krčmara Gegija Freibergera zagrijali publiku uz ionako jur jako teple kasnoprotulićne temperature. Nedilju, 22. je svetačnu sv. mašu služio mjesni farnik Željko Odobašić a muzički je mašu pratio tamburaški i pjevački sastav Trešnjevka iz Zagreba pod peljanjem prof. Boža Potočnika, a na orgulja je svirao Kristijan Artner.