Primarne oznake

Datum:

20/06/2024 - 18:00

 

Muzičke škole Gradišća pozivaju na Band Camp koncert u Kugu.

Med muzičari je i bubnjar Nikolai Borota.

 

Početak: 18.00

Kade: KUGA, Veliki Borištof