Primarne oznake

Datum:

24/09/2023 - 15:30

Michael Hirschler će u Kugi u Velikom Borištofu predavati o nacionalsocijalistički plani iseljenja gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic. Početak je u 15:30 uri.