Primarne oznake

Datum:

29/05/2023 - 10:30

 

Športska fešta u Filežu završava sa sv. mašom, pomašnicom (ca. 11:30) s Pinka Bandom. Zvana toga ćed se nuditi objed kot i tombolo (14:00).

 

Početak: 10:30

Kade: Dvorana za priredbe, Filež