Primarne oznake

Datum:

27/05/2023 - 19:00

 

Zbor CHORI UNITI (Veliki Borištof i Filež) će oblikovati kod Putujuće Celjanske Marije u Bajngrobu svetačnu Marijansku vešperu.

 

Početak: 19:00

Kade: Farska crikva, Bajngrob