Primarne oznake

Datum:

28/03/2023 - 14:00

 

HKD i Košić Frakanava-Dolnja Pulja pozivaju utorak, 28. marca na vazmenu djelonicu za dicu.

Nuditi ćedu se različne štacije za bastalnje.

 

Početak: 14:00

Kade: Osnovna škola Frakanava-Dolnja Pulja