Primarne oznake

Datum:

10/02/2023 - 20:00

 

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i Mladina Čajta-Vincjet skupa pozivaju na tradicionalni Hrvtaki bal jug.

Prirediti će se poloneza  tombola, a uz jilo i pilo će se gostom nuditi i sekt-bar.

 

Početak: 20:00

Ulaznina: 12 / 16 €

Kade: Dvorana za priredbe, Vincjet